Wpisy

Dlaczego bohaterami literatury romantyzmu są często ludzie młodzi?

Temat należy do grupy raczej lubianych przez uczniów. Pozwala…

Recepty na szczęście zawarte w literaturze renesansu

Zwróć uwagę, że to polecenie zawiera dwa równorzędne zadania.…

Co literatura renesansu mówi o powinnościach obywatelskich?

Takie lub podobnie brzmiące polecenie często pojawia się na…

Jak pisać charakterystykę porównawczą?

Mamy tu do czynienia z charakterystyką porównawczą, dwóch…

Miłość – jak ukazują ją poeci dawnych epok?

Miłość w średniowieczu, w renesansie, w baroku? Jak ukazują…

Obraz wsi w wybranych utworach młodopolskich

Sformułowanie: obraz wsi oznacza nie tyle konieczność opisania…

Podróż jako motyw literacki w Oświeceniu

Podróż jako motyw i pretekst do przekazania przesłań oświeceniowych…

Wypracowanie o poezji barokowej

Refleksja obywatelska i patriotyczna w poezji barokowej To jeden…