MIESIĘCZNIK „COGITO”

REDAKTOR NACZELNA: Ola Siewko, ola.siewko@cogito.com.pl, cogito@cogito.com.pl

PROJEKT OKŁADKI, LAYOUTU I SKŁAD: Wojciech Makowski

STUDIO DTP: Remigiusz Cichocki (kierownik), remik@cogito.com.pl

BIURO REKLAMY: Magdalena Głogowska, magda@cogito.com.pl, tel. 510 273 659

PRENUMERATA: Malwina Wysocka, prenumerata@cogito.com.pl, tel. 22 610 11 71

KOLPORTAŻ: Marcin Brona, kolportaz@cogito.com.pl, tel./faks 22 610 11 64

SKLEP EDUKRAM.PL: Anna Śledzińska, edukram@edukram.pl

WYDAWCA: GRUPA COGITO Sp. z o.o.

PREZES ZARZĄDU: Alina Kuźmina

DRUK: OPOLGRAF S.A., www.opolgraf.com.pl

ADRES REDAKCJI:

ul. Kamionkowska 45

03-812 Warszawa

tel. 22 610 11 64