MIESIĘCZNIK „COGITO”

REDAKTOR NACZELNA: Ola Siewko, ola.siewko@cogito.com.pl, cogito@cogito.com.pl

PROJEKT OKŁADKI, LAYOUTU I SKŁAD: IlustradoDorka Dorota Domagała

STUDIO DTP: Remigiusz Cichocki (kierownik), remik@cogito.com.pl

BIURO REKLAMY I PROMOCJI: Magdalena Głogowska, magda@cogito.com.pl, tel. 510 273 659

PRENUMERATA: Jolanta Partyka, prenumerata@cogito.com.pl, tel. 22 610 11 71

KOLPORTAŻ: Magdalena Michalska, kolportaz@cogito.com.pl, tel. 22 610 11 64

SKLEP EDUKRAM.PL: Agata Śmiałkowska bokcogito.cog@gmail.com. tel. 22 610 11 64

 

WYDAWCA: GRUPA COGITO Sp. z o.o.

PREZES ZARZĄDU: Alina Kuźmina

DRUK: OPOLGRAF S.A., www.opolgraf.com.pl

ADRES REDAKCJI:

ul. Zagójska 7 lokal 5

04–160 Warszawa