Wpisy

alexii

Twój sąd o średniowieczu

Taki temat trafia się często na klasówkach po opracowaniu…
edmund-leighton-tristan_and_isolde-1902

Obrazy miłości w utworach średniowiecznych

Można się domyślać, że chodzi o miłość łączącą kobietę…
alexius_of_rome_xixc

Średniowieczne wzorce parenetyczne

Bardzo popularny temat, sprawdzający znajomość poznawanych…
499px-andrea_solario_002

Wizerunek matki w utworach średniowiecznych

Temat nie jest trudny. Jak się zapewne domyślasz, najczęściej…
dantemt

Co nam mówią różne sztuki o średniowieczu?

Temat dla ambitnych. Obowiązuje duża wiedza o epoce, zarówno…
Old gravestone statue of sad thinking woman next to a cross

Obraz śmierci w wiekach średnich

Temat idealny na klasówkę ze średniowiecza albo wypracowanie…
Italian monumental cemetery: collection of two hundreds years old statues

Obraz śmierci w wiekach średnich

Temat idealny na klasówkę ze średniowiecza albo wypracowanie…
03d03766

Miłość – jak ukazują ją poeci dawnych epok?

Miłość w średniowieczu, w renesansie, w baroku? Jak ukazują…