Wpisy

Twój sąd o średniowieczu

Taki temat trafia się często na klasówkach po opracowaniu…

Obrazy miłości w utworach średniowiecznych

Można się domyślać, że chodzi o miłość łączącą kobietę…

Średniowieczne wzorce parenetyczne

Bardzo popularny temat, sprawdzający znajomość poznawanych…

Wizerunek matki w utworach średniowiecznych

Temat nie jest trudny. Jak się zapewne domyślasz, najczęściej…

Co nam mówią różne sztuki o średniowieczu?

Temat dla ambitnych. Obowiązuje duża wiedza o epoce, zarówno…

Obraz śmierci w wiekach średnich

Temat idealny na klasówkę ze średniowiecza albo wypracowanie…

Obraz śmierci w wiekach średnich

Temat idealny na klasówkę ze średniowiecza albo wypracowanie…

Miłość – jak ukazują ją poeci dawnych epok?

Miłość w średniowieczu, w renesansie, w baroku? Jak ukazują…