Wpisy

TEST Z WIEDZY O ROMANTYZMIE

1. Romantyzm z Europie rozpoczyna się: a. w latach 70. XVIII…

TEST Z WIEDZY O POZYTYWIZMIE

Powtórz z nami pozytywizm, rozwiązując ten test. 1. Epokę…

TEST Z WIEDZY O MODERNIZMIE

Powtórz z nami modernizm, rozwiązując test. 1. Za początek…

TEST Z WIEDZY O OŚWIECENIU

Powtórz epokę oświecenia, rozwiązując z nami test. 1.…

TEST Z WIEDZY O RENESANSIE

Powtórz epokę renesansu, rozwiązując nasz test.  1. Jakie…

Miłość – jak ukazują ją poeci dawnych epok?

Miłość w średniowieczu, w renesansie, w baroku? Jak ukazują…

TEST Z WIEDZY O BIBLII I ANTYKU

Powtórz swoje wiadomości na temat Biblii i antyku, rozwiązując…

TEST Z WIEDZY O BAROKU

Powtórz epokę baroku, rozwiązując nasz test:) 1. Barok…