Wpisy

Wyjaśnij znaczenie pojęcia "bowaryzm"

Temat nie jest łatwy, ale dla tych, którym postawa pani Bovary,…