Wychowanie fizyczne – co cię czeka na studiach?

Na tych studiach w wyjątkowy sposób połączysz przyjemne z pożytecznym, utrzymując regułę: w zdrowym ciele zdrowy duch. Ale czy zyskasz po nich dobrą pracę?

To studia skierowane głównie dla tych, którzy uprawianie sportu mają wpisane w krew. Kierunek znajdziesz głównie w ofercie akademii wychowania fizycznego, ale też na uczelniach pedagogicznych i w wyższych szkołach zawodowych, a także w wyższych szkołach niepaństwowych.

Studia podzielone są jak większość na te pierwszego stopnia, czyli trwające trzy lata zawodowe, które dadzą ci tytuł licencjata, i dwuletnie drugiego stopnia, kończące się dyplomem magistra.

Rekrutacja na miarę sportowca

Egzamin do akademii wychowania fizycznego jest z reguły wieloetapowy. Co obejmują kolejne etapy? Przede wszystkim jest to ocena stanu zdrowia, jak również test sprawności fizycznej oraz konkurs świadectw maturalnych albo egzamin pisemny, ustny lub rozmowa kwalifikacyjna. Niestety możesz odpaść już po pierwszym etapie, kiedy opinia komisji lekarskiej będzie negatywna, albo po drugim, kiedy dostaniesz dyskwalifikującą ocenę ze sprawdzianu fizycznego. A co obejmuje ten ostatni?

Na przykład na AWF w Warszawie egzamin ze sprawności fizycznej obejmuje trzy dyscypliny do wyboru spośród takich, jak: pływanie, gimnastyka, lekkoatletyka, sportowe gry zespołowe (wybierasz jedną z następujących czterech: piłka siatkowa, koszykówka, piłka ręczna, piłka nożna). Za każdy egzamin sprawnościowy dostaniesz 0?20 punktów.

Wiadomo jednak, że student uczelni wyższej musi reprezentować też pewien poziom wiedzy i ten też podlega ocenie ? uczelnia liczy punkty za trzy przedmioty z części pisemnej egzaminu maturalnego, które wskażesz w dokumentach rekrutacyjnych.

Jeszcze o sprawności
Wracając do egzaminu sprawnościowego, czego możesz spodziewać się na gimnastyce? Na pewno będą przewroty, przerzut bokiem z marszu i rozbiegu (za błędy techniczne będziesz mieć obniżoną punktację), a poza tym tzw. wymyk i skoki (różne standardy dla kobiet i mężczyzn).
Z kolei na lekkoatletyce są trzy konkurencje: dla kobiet ? bieg na 100 m, pchnięcie kulą (4 kg) i bieg na 800 m; dla mężczyzn ? bieg na 100 m, pchnięcie kulą (6 kg) i bieg na 1500 m.
Możesz też wybrać pływanie. Na ocenę tegoż składają się: ocena za technikę przepłynięcia 50 m dwoma wybranymi stylami (po 25 m) ? kraulem na piersiach albo kraulem na grzbiecie, albo stylem klasycznym (żabka), lub delfinem. Limit czasowy przeliczany jest na punkty. Zostały jeszcze zespołowe gry sportowe ? tu masz do wyboru (bo zaliczasz tylko jedną dyscyplinę) piłkę siatkową, piłkę ręczną, koszykówkę i nożną. Nie rozgrywa się meczów, tylko wykonuje się próby w obrębie danej dyscypliny. Na przykład próba z piłki siatkowej polega na wielokrotnym odbiciu piłki sposobem oburącz górnym i oburącz dolnym, na zmianę, na wysokość minimum 1 m. Żeby nie było za łatwo, próbę wykonuje się na ograniczonej powierzchni koła o średnicy 3,60 m. A oceniane są i technika odbić piłki, i postawa siatkarska, i umiejętność poruszania się oraz liczba odbić piłki.
Szczegóły dotyczące testu sprawnościowego podaje każda AWF w kraju, na stronach tej warszawskiej znajdziesz także fotorelację ze wstępnych.

I co, przeraziły cię te testy? ? nie musisz jeszcze rezygnować, możesz zdecydować się na naukę w wyższej szkole zawodowej, gdzie specjalności, co prawda, nieco mniej, ale omija cię trud egzaminów praktycznych. Na przykład w PWST w Koninie kryterium przyjęć stanowi zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów oraz wyniki z części pisemnej egzaminu z języka polskiego, obcego oraz z jednego do wyboru, jak: biologia, chemia, fizyka, matematyka, geografia.

W auli i na boisku

Na pierwszym roku studiów przygotuj się na wykłady i ćwiczenia z anatomii, biochemii i biologii, czyli typowe pamięciówki, z którymi w większym stopniu borykają się studenci medycyny. Dwa pierwsze kończą się z reguły egzaminem. W pierwszym semestrze poznasz też historię kultury fizycznej, poćwiczysz pierwszą pomoc przedmedyczną i zgłębisz metodykę: gimnastyki, pływania, lekkoatletyki, koszykówki itd. Do zaliczenia jest także 11 dni obozu letniego, który ma miejsce w lipcu. Na drugim roku przedmiotów dających wiedzę o człowieku – ciąg dalszy. Czeka cię egzamin z fizjologii człowieka i biomechaniki, a także z teorii sportu i metodyki wychowania fizycznego. Zaliczeniem kończą się m.in. metodyka piłki ręcznej, nożnej czy edukacja zdrowotna. A po nowym roku – najczęściej na przełomie stycznia i lutego – 10-dniowy obóz stacjonarny.

W piątym semestrze wybierasz przedmioty kierunkowe i specjalizacyjne, a to m.in. ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne, techniki relaksacyjne. Na tym etapie studiów musisz też zaliczyć 30 godzin ćwiczeń wybranej gry zespołowej, a w drugim semestrze 60 godzin ćwiczeń ze sportów indywidualnych – do wyboru jest na przykład zapomniany na podwórkach badminton czy modny ostatnio Nordic Walking.

Na trzecim roku musisz zdecydować się na specjalizację i wtedy wybierasz stosowny przedmiot – według planu zajęć warszawskiej AWF student musi zaliczyć z tego przedmiotu w sumie 45 godzin wykładów i 60 godzin ćwiczeń. A do wyboru są np. odnowa psychosomatyczna, promocja zdrowia czy sport osób niepełnosprawnych.

Na początku piątego semestru odbywa się też praktykę pedagogiczną w szkołach podstawowych i gimnazjum – ok. 180 godzin.

W pracy

Jako absolwent tego kierunku będziesz przygotowany do pracy dydaktyczno-wychowawczej, promowania zdrowia i aktywności fizycznej, ale też do planowania, realizacji i oceniania aktywności fizycznej służącej zdrowiu, wypoczynkowi oraz urodzie. Znajdziesz pracę w szkołach w zawodzie nauczyciela, w klubach i organizacjach sportowych, organizacjach społecznych, instytutach naukowo-badawczych oraz instytucjach zajmujących się doradztwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu aktywności sportowej. Możesz pracować w dość nowym zawodzie jakim jest menedżer sportu. Wtedy w imieniu klubu, związku sportowego lub zawodnika zajmowałbyś się kontaktami z instytucjami sportowymi, trenerami, prawnikami. Menedżer sportu realizuje transfery zawodników, odpowiada za kondycję finansową klubu, zawodnika. Może też opracowywać rozgrywki między klubami.


Uczelnie

akademie wychowania fizycznego

AWF i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
AWF im. Bronisława Czecha w Krakowie
AWF im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim
AWF im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej
AWF we Wrocławiu
akademie pedagogiczne:
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Akademia Pomorska w Słupsku
państwowe wyższe szkoły zawodowe:
www.pwsz.ciechanow.pl, www.pwsz.konin.edu.pl, www.pwszwloclawek.pl; www.pwsz.eu (Wałcz), www.wsz.tarnow.pl; www.pwsz.raciborz.edu.pl, www.pswz.edu.pl (Leszno); www.pwsz.legnica.edu.pl; www.pwsz.krosno.pl; www.pwsz-ns.edu.pl; www.pwsip.edu.pl (Łomża); Kolegium karkonoskie w Jeleniej Górze; www.kk.jgora.pl

Z planu zajęć

anatomia; biochemia; biologia; psychologia; etyka; rytmika i taniec; organizacja i prawo w oświacie; metodyka: gimnastyki, lekkoatletyki, pływania, koszykówki, piłki nożnej, siatkowej, tenisa, sportów walki; teoria sportu dzieci i młodzieży; antropomotoryka; sporty wodne i zimowe; warsztaty metodyczne; trening zdrowotny; warsztaty biochemiczne; zabawy i gry ruchowe

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *