Weterynaria – wspólne studia na 3 uniwersytetach!

7 września 2018 r. rozpoczęła się internetowa rejestracja kandydatów na kierunek weterynaria, który będzie prowadzony wspólnie przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy.

Są to studia jednolite magisterskie o profilu praktycznym. Jednostką prowadzącą kształcenie jest Międzyuczelniane Centrum Medycyny Weterynaryjnej powołane w grudniu 2017 r., w skład którego wchodzą pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy i Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Powołanie Centrum wpisuje się w strategię porozumienia o współpracy podpisanego przez publiczne uczelnie regionu we wrześniu 2017 r. Uruchomienie weterynarii na UMK nawiązuje do tradycji Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie.

Studia weterynaryjne

Będą trwały 11 semestrów, absolwenci otrzymają tytuł lekarza weterynarii. Zajęcia będą odbywały się w obiektach dydaktycznych trzech uniwersytetów; w Centrum Weterynarii UMK (na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UMK), na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt UTP, na Wydziale Rolnictwa i Biotechnologii UTP oraz w Instytucie Biologii Eksperymentalnej UKW.

Władze samorządowe Torunia, popierając inicjatywę utworzenia w regionie weterynarii, przekazały Uniwersytetowi w formie darowizny teren przy Szosie Bydgoskiej z przeznaczeniem na budowę Centrum Medycyny Weterynaryjnej z kliniką zwierząt dużych i zwierząt małych.

Celem studiów weterynaryjnych jest wykształcenie absolwentów dobrze przygotowanych do wymagań współczesnego rynku pracy, odważnie podejmujących decyzje, uzbrojonych w szeroką, holistyczną wiedzę zawodową. Ważnym elementem nauki będzie solidne nauczanie praktyczne, weryfikowane podczas studiów, ukierunkowane nie tylko na zwierzęta towarzyszące człowiekowi, lecz także duże zwierzęta gospodarskie i konie.

Co po studiach?

Wszechstronne wykształcenie umożliwia absolwentom kierunku weterynaria sprawne poruszanie się w obszarze patologii zakaźnej i niezakaźnej, diagnostyki klinicznej, sekcyjnej i laboratoryjnej, we współczesnych metodach leczenia zachowawczego i chirurgicznego, szeroko rozumianej profilaktyce chorób, w tym higienie środowiska, zwierząt oraz produktów pochodzenia zwierzęcego. Przygotowuje również do współpracy ze specjalistami z innych dziedzin.

Lekarz weterynarii – absolwent kierunku weterynaria – będzie przygotowany do podjęcia pracy:

  • klinicznej z uwzględnieniem wszystkich gatunków zwierząt
  • laboratoryjnej w zakresie analityki weterynaryjnej i sanitarnej
  • w ośrodkach biotechnologii i biotechniki zwierząt
  • w organach Państwowej Inspekcji Sanitarnej i jej zakładach diagnostycznych
  • w rzeźniach, ubojniach i zakładach przemysłu przetwórczego
  • w marketingu farmaceutycznym
  • na uczelniach
  • w ośrodkach doradztwa i doskonalenia zawodowego

Co zdawać na maturze?

W rekrutacji liczą się wyniki maturalne z biologii i chemii (oba na poziomie rozszerzonym) i języka obcego nowożytnego (część pisemna).

Źródło: www.umk.pl.

Fot. A. Romański/ UMK w Toruniu.

 

 

 

 

 

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *