Rekrutacja na studia wojskowe i cywilne w Wojskowej Akademii Technicznej

Wojskowe jednolite studia magisterskie lub cywilne studia pierwszego stopnia (licencjackie i inżynierskie) mogą wybrać maturzyści. Na kandydatów na studia w Wojskowej Akademii Technicznej czeka 696 miejsc.

Rejestracja internetowa na studia wojskowe potrwa do 31 maja 2022 r., natomiast na studia cywilne do 15 lipca 2022 r.

STUDIA WOJSKOWE

Wojskowa Akademia Techniczna przygotowuje wysokiej klasy specjalistów dla Sił Zbrojnych RP. Kształcenie odbywa się w toku jednolitych studiów magisterskich i ma charakter zarówno wojskowy, jak i politechniczny.

Kandydaci na studia wojskowe mają do wyboru 11 kierunków:

Każdy student wojskowy otrzymuje miesięczne uposażenie, które wzrasta w kolejnych latach – w zależności od posiadanego stopnia wojskowego.  Podchorążowie mają zapewnione bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie i umundurowanie.

Absolwenci studiów wojskowych WAT uzyskują tytuł magistra inżyniera i są promowani na pierwszy stopień oficerski. Nowo promowani oficerowie mają zagwarantowaną pracę w Siłach Zbrojnych RP w zależności od ukończonego kierunku studiów.

ETAPY REKRUTACJI NA STUDIA WOJSKOWE

Rejestracja w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) do 31 maja 2022 r.

Podstawowe wymagania to:

 • zdana matura i ukończone 18 lat do dnia powołania do służby kandydackiej,
 • polskie obywatelstwo,
 • odpowiednia zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia zawodowej służby wojskowej,
 • niekaralność,
 • język angielski zdany na maturze lub na egzaminie zorganizowanym przez WAT. Należy uzyskać z niego 6 punktów rankingowych na 20 możliwych do uzyskania. Brak oceny z języka angielskiego na świadectwie maturalnym należy zaznaczyć w systemie IRK.

Testy sprawnościowe oraz rozmowa kwalifikacyjna – odbywają się w jednym wyznaczonym dniu. Wstępnie zostały zaplanowane na 11-15 lipca. Dokładne terminy zostaną podane na stronie WAT. Dodatkowo na stronie uczelni zostanie zamieszczony film instruktażowy, jak należy wykonywać ćwiczenia.

Wyniki egzaminów maturalnych – należy uzupełnić w  Internetowej Rejestracji Kandydatów do 15 lipca 2022 r.

Badania lekarskie – kandydaci, którzy spełnili warunki do zakwalifikowania kierowani są na badania lekarskie przez Wojskową Komendę Uzupełnień (WKU).

Przyjęty kandydat zostaje żołnierzem czynnej służby wojskowej. We wrześniu odbywa podstawowe szkolenie wojskowe, tzw. unitarkę, zakończone egzaminem i uroczystą przysięga wojskową.

STUDIA CYWILNE

Wojskowa Akademia Techniczna oferuje 24 kierunki studiów cywilnych I stopnia – licencjackich i inżynierskich.

Studia I stopnia na kierunkach licencjackich:

Studia I stopnia na kierunkach inżynierskich:

Studia licencjackie trwają 6 semestrów, natomiast studia inżynierskie 7 semestrów. Na studiach stacjonarnych zajęcia prowadzone są 5 dni w tygodniu. Studia niestacjonarne realizowane są w systemie zjazdów: piątek po południu, sobota, niedziela – średnio dwa razy w miesiącu (10 zjazdów w ciągu semestru).

Według ostatniego rankingu Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, absolwenci WAT znajdują się w ścisłej czołówce najlepiej zarabiających absolwentów technicznych uczelni publicznych.

 

REKRUTACJA NA KIERUNKI CYWILNE STUDIÓW I STOPNIA

Rejestracja

 • wypełnienie w terminie od 1 marca do 15 lipca (poprzez Internetową Rejestrację Kandydatów – IRK) podania-ankiety o przyjęcie na studia,
 • wniesienie opłaty rekrutacyjnej (indywidualny numer konta generowany w IRK) – niezwłocznie po zarejestrowaniu się w IRK,
 • wprowadzenie w IRK wyników ze świadectwa dojrzałości – do dnia zakończenia rejestracji (tj. do 15 lipca 2022).

Kwalifikacja

 • sporządzenie list rankingowych na podstawie wprowadzonych wyników maturalnych i podjęcie decyzji o zakwalifikowaniu kandydata,
 • potwierdzenie chęci studiowania poprzez przedłożenie w WAT świadectwa dojrzałości (kserokopia – oryginał lub odpis do wglądu).

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na studia cywilne w Wojskowej Akademii Technicznej znajdują się na stronie WAT w zakładce studia cywilne.

 

OPŁATY ZWIĄZANE ZE STUDIAMI

 • studia stacjonarne są bezpłatne,
 • studia niestacjonarne są płatne w zależności od kierunku: 2400 – 4900 zł za semestr,
 • opłata rekrutacyjna: niezależnie od liczby wskazanych kierunków (można wskazać po trzy kierunki na każdym rodzaju i formie studiów) wynosi:- na studia wojskowe – 100 zł,- na studia wojskowe i studia cywilne – 100 zł,- na studia cywilne – 85 zł.

Informacje dotyczące studiów w WAT dostępne są w Sekcji ds. Rekrutacji

e-mail rekrutacja@wat.edu.pl

tel. +48 261 837 938, 261 837 939, 261 837 956; faks +48 261 839 159

 

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *