Wpisy

Human head cardboard silhouette with torn holes shaped like a question mark.

Wypracowanie: Kondycja człowieka współczesnego

Można położyć nacisk na swoistość, wyjątkowość i niezwykłość…
02h98521

Wypracowanie nt.: Jakie zagrożenia niesie współczesność?

Zwróćmy uwagę na ograniczenie - gatunkowe - mamy pisać tylko…