Wpisy

Obraz wsi w wybranych utworach młodopolskich

Sformułowanie: obraz wsi oznacza nie tyle konieczność opisania…