Wpisy

amickievic

Sprawa narodowa w twórczości polskich romantyków

Oto król tematów z literatury romantyzmu. Należy się go spodziewać…