Wpisy

Matura pisemna z polskiego – praca z tekstem

Pytania z arkusza do tekstu Joanny Gauze o obrazie Van Eycka.…