Pieniądze na marzenia – kto nam je da?

Chcesz zwiedzać świat, zorganizować akcję lub projekt? Marzysz o studiach, ale brakuje ci na nie kaski? Jak ją zdobyć? Aplikując do programów grantowych i stypendialnych.

 

Granty podróżne

Fundacja Swarzkopf i Deutsche Bahn przyznaje takie wsparcie finansowe wszystkim młodym ludziom, którzy chcą odkrywać Stary Kontynent i badać te tereny. Granty przyznawane są szczególnie młodzieży z terenów wiejskich, jeszcze przed studiami, ale po ukończeniu 18 lat. Grant przyznawany jest w formie Interrail Global Pass, czyli biletu, który umożliwia darmowe podróżowanie koleją po całej Europie przez miesiąc (nie pokrywa on kosztów zakwaterowania i wyżywienia). Efektem wyprawy powinien być jednak napisany przez nas raport przedstawiający zdobyte doświadczenia (w formie opowiadania fotograficznego z podstawowymi informacjami, serii blogów, vloga lub pisemnego raportu), przesłany nie później niż dwa miesiące po podróży.

 

12 000 zł dla maturzystek na nowe technologie

Takie pieniądze w formie stypendium można zdobyć w programie stypendialnym INTEL-PERSPEKTYWY: „Nowe technologie dla dziewczyn”. Kto ma szansę? 25 dziewczyn, które są studentkami lub maturzystkami planującymi studia informatyczne na politechnikach i uniwersytetach technologicznych. Jednym z warunków jest również świetna znajomość języka angielskiego. Rekrutacja w tym roku składa się z dwóch etapów, jednym z nich jest rozmowa przez Skype’a. Do 30 czerwca należy nadesłać formularze aplikacyjne, a do 20 sierpnia – dokumenty z matury. Każda stypendystka otrzyma w ramach programu 12 000 zł brutto przelewem na konto w dwóch równych transzach. Ponadto będzie współpracować z mentorką lub mentorem z firmy Intel.

Fundusz Stypendialny Grupy Pracuj

O stypendia mogą ubiegać się maturzyści zamierzający studiować na renomowanych uczelniach (np. Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Rzeszowska, Lubelska, Poznańska, Uniwersytet Jagielloński i Warszawski) na wydziałach związanych z informatyką i nowymi technologiami (na takich kierunkach jak np. automatyka, informatyka, cyberbezpieczeństwo, inżynieria biomedyczna, inżynieria kosmiczna, inżynieria kwantowa i nanotechnologia). Nie wystarczy jednak dostanie się na pierwszy rok studiów, bo punktowane jest również zaangażowanie społeczne jak wolontariat, samorząd szkolny, aktywność w społeczności lokalnej – tutaj wymagana jest rekomendacja organizacji pozarządowej. Fundusz oferuje stypendia w wysokości 850 zł miesięcznie wypłacane przez 10 miesięcy podczas pierwszego roku studiów (od września do czerwca). Aplikować można do 1 września 2022 roku.

Indeks Start2Star – stypendia dla niezamożnych maturzystów

Każdego roku Komisja Stypendialna Fundacji im. Lesława Pagi wybiera 14 osób, które otrzymają stypendium w wysokości 1600 zł brutto miesięcznie wypłacane przez cały regulaminowy okres studiów (zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia). Do ubiegania się o przyznanie stypendium uprawnione są uczniowie ostatnich klas szkół ponadpodstawowych, przystępującymi w danym roku szkolnym do egzaminu maturalnego, którzy wykazują się dobrymi wynikami w nauce i uzyskali średnią ocen na świadectwie przedostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej  minimum 4.0, oraz wykazują się aktywnością pozaszkolną. Ważna informacja, miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie ucznia nie może przekraczać 1800 zł w ciągu ostatnich dwóch lat podatkowych. Ponadto kandydaci do stypendium muszą uczestniczyć w procesie rekrutacji na uczelnię na terenie Polski w trybie stacjonarnym.

 

Stypendia Pomostowe na pierwszy rok studiów

To ogólnopolski, rozbudowany program stypendialny dla studentów na pierwszy rok studiów i dalsze lata edukacji akademickiej. O stypendia na I rok mogą ubiegać się ambitni i zdolni tegoroczni maturzyści ze wsi i małych miejscowości, osiągający dobre wyniki w nauce i pochodzący z niezamożnych rodzin (dochód brutto na osobę w rodzinie nie może przekraczać 2107 zł), którzy rozpoczną studia dzienne w akademickich uczelniach publicznych. Poza tym kandydaci muszą spełniać jeden z czterech warunków: pochodzić z rodziny (tj. być dzieckiem) byłego pracownika PGR; lub być finalistami olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej; lub pochodzić z rodziny wielodzietnej albo być wychowankami rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka; lub posiadać rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej biorącej udział w programie.
Stypendium na I rok studiów wynosi 7000 zł i jest wypłacane w ratach przez 10 miesięcy roku akademickiego. Po pierwszym roku stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce oraz wykażą się w czasie studiów aktywnością społeczną, mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów językowych, stypendiów na wyjazd na zagraniczną uczelnię w ramach programu Erasmus+, stypendiów doktoranckich. Mogą również brać udział w warsztatach, szkoleniach i konferencjach rozwijających kompetencje ułatwiające wejście na rynek pracy i budowanie późniejszej kariery zawodowej. Rekrutacja do programu przebiegać będzie on-line na www.stypendia-pomostowe.pl do 16 sierpnia 2022 r., do godz. 16.00.

Fot. Dean Drobot/Shutterstock.com

Artykuły o kierunkach i rekrutacji na studia – w każdym wydaniu COGITO
Zapraszamy do czytania i prenumeraty!

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *