Management of Transport, Shipping, Logistics – anglojęzyczna specjalność w WSPiA

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa rozpoczyna kształcenie specjalistów na potrzeby jednej z najbardziej dynamicznie rozwijających się branż usług. W kwietniu 2017 Uczelnia uruchamia anglojęzyczną specjalność Management of Transport, Shipping, Logistics. Skorzystają z niej studenci studiów II stopnia na kierunku „administracja”. Nowa specjalność uruchomiona zostanie dzięki dofinansowaniu z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Wartość projektu pod nazwą „Zarządzanie Transportem – Spedycją – Logistyką – Twój patent na sukces w warunkach konkurencyjności” to prawie 1 mln 200 tys. zł. Pieniądze pochodzą z programu „Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego” realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W ramach konkursu zgłoszonych zostało 177 wniosków z całej Polski. Dofinansowanie otrzymały tylko 62 uczelnie w tym WSPiA jako jedna z dwóch uczelni w regionie.

 

W ramach projektu WSPiA uruchomi anglojęzyczne studia na specjalności Management of Transport, Shipping, Logistics (Zarządzanie Transportem – Spedycją – Logistyką). Jest to unikatowa specjalność, która kształci specjalistów na potrzeby jednej z najbardziej dynamicznie rozwijających się branż usługowych. Absolwenci ZTSL będą potencjalnymi pracownikami m.in. firm transportowych, spedycyjnych oraz u operatorów usług logistycznych.

 

– Z ogólnopolskich badań wynika, że niedobór pracowników w sektorze logistyki i spedycji sięga ok 20%. Wymagane jest od nich odpowiednie wykształcenie, posiadanie określonych kompetencji potwierdzonych certyfikatami. Ze względu na globalny charakter świadczonych usług w tej branży niezbędnym elementem zatrudnienia jest także znajomość języków obcych, głównie j. angielskiego. Z klasyfikacji zawodów i specjalności jednoznacznie wynika, że logistyka jest deficytowym sektorem naszego rynku pracy. Stąd pomysł na uruchomienie nowej specjalności dające możliwość znalezienia pracy zarówno w Polsce, jak i za granicą – tłumaczy Przemysław Pawlak, Rzecznik Prasowy WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej.

 

Na specjalność Management of Transport, Shipping, Logistics w pierwszym roku przyjętych zostanie 100 studentów (polaków i obcokrajowców) stacjonarnych i niestacjonarnych studiów II stopnia na kierunku administracja. Zajęcia w języku angielskim prowadzą wybitni specjaliści i praktycy z zakresu logistyki i transportu. Będzie to m.in. prof. Wiesław Czyżowicz, Przewodniczący Rady Konsultacyjnej Służby Celnej, Przedstawiciel Polski w World Customs Organization, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów oraz Szef Polskiej Służby Celnej, dr hab. Jarosław Pytka, ekspert z zakresu otoczenia portów lotniczych i rozwiązań telekomunikacyjnych, informatycznych i informatycznych oraz mgr Marek Kachaniak, Dyrektor Departamentu Lotnictwa Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, współautor strategii rozwoju lotnictwa w Polsce.

 

Kadrę stanowić będą także wykładowcy z zagranicy, m.in.: prof. dr Frank Altemoller, profesor międzynarodowego, europejskiego i niemieckiego prawa gospodarczego na Uniwersytecie w Harz w Niemczech, prof. Santiago Ibanez Marsilla, profesor w Klinice Finansów Publicznych, Prawa i opodatkowania Uniwersytetu w Walencji oraz dr Dana Sramkowa z Katedry Prawa Finansowego i Gospodarki Narodowej na Wydziale Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie.

 

W ramach projektu WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa oprócz przygotowania i realizacji międzynarodowych programów studiów na specjalności Zarządzanie Transportem – Spedycją – Logistyką zorganizuje także międzynarodową szkołę letniej dla studentów z zagranic. – Podczas letnich warsztatów studenci uczestniczyć będą w intensywnym kursie języka polskiego. Zaproponujemy im także udział w wydarzeniach kulturalnych odbywających się w Rzeszowie oraz wyjazdy studyjne prezentujące polskie obyczaje i najważniejsze historyczne i kulturalne miejsca w Polsce – mówi Przemysław Pawlak.

 

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *