Logopeda? Tak, ale…

Miła praca – z dziećmi, młodzieżą, lekka – nie za ciężka, ale czy dla każdego?

Aby zostać logopedą, trzeba spełniać pewne warunki.

Logopedia jest nauką o kształtowaniu właściwej mowy w okresie jej rozwoju i jej doskonaleniu w późniejszym okresie (logopedia ogólna), a także o usuwaniu różnego rodzaju wad i zaburzeń mowy (logopedia specjalna).

Logopedów interesują wszystkie zagadnienia związane z mową, językiem i procesem porozumiewania się. Naczelnym zadaniem logopedy jest likwidacja wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się i umożliwianie przezwyciężania problemów osobom mającym trudności z mówieniem, rozumieniem, pisaniem i czytaniem.

Jak zdobyć wykształcenie w tym zawodzie?

Na przykład kończąc studia I stopnia (licencjackie) lub magisterskie (studia II stopnia). Kształcenie specjalistów logopedów odbywa się także na studiach podyplomowych. Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego (preferowane kierunki: humanistyczne i medyczne). Można także ukończyć studia: psychologiczne, pedagogiczne, polonistyczne, medyczne czy teatralne, a następnie zaoczne podyplomowe studia logopedyczne, uzyskując dodatkową specjalność – logopedia. Od logopedów, którzy mają zamiar pracować z osobami głuchymi wymagana jest znajomość języka migowego.

Wymagania fizyczne i zdrowotne:

– łatwość wypowiadania się w mowie,

– prawidłowa budowa narządów mowy,

– artykulacja,

– nienaganny słuch,

– brak wyraźnych zniekształceń twarzy (np. wytrzeszcz oczu, choroby skóry, oparzenia itp.)
W zawodzie tym mogą pracować osoby poruszające się na wózku inwalidzkim (praca logopedy to zajęcie raczej siedzące).

Wymagania psychologiczne:

Podstawą zawodu logopedy jest praca z innymi ludźmi (dziećmi, dorosłymi). Dlatego tak ważna jest tu wszechstronna umiejętność nawiązywania kontaktów oraz odporność emocjonalna, która jest potrzebna zwłaszcza w pracy z dziećmi. Osoba pragnąca wykonywać ten zawód powinna przejawiać chęć niesienia pomocy innym oraz posiadać umiejętność wczuwania się w sytuację osoby potrzebującej wsparcia.

Gdzie pracuje logopeda?

Status zawodowy polskiego logopedy nie jest jednoznacznie uregulowany przepisami prawa. Logopeda może być zatrudniony w oświacie i służbie zdrowia. Droga rozwoju zawodowego logopedy jest inna w oświacie i inna w służbie zdrowia:

1.W oświacie logopeda obejmuje stanowisko nauczyciela i jako nauczyciel logopeda podlega Karcie Nauczyciela. Jego awans zawodowy przebiega analogicznie jak pozostałych pracowników oświaty – od nauczyciela stażysty do nauczyciela dyplomowanego.

2. W służbie zdrowia logopeda jest zatrudniony na stanowisku logopedy i podlega przepisom prawnym obowiązującym w tym resorcie. Logopeda w służbie zdrowia może uzyskać tytuł neurologopedy po spełnieniu określonej procedury zakończonej egzaminem państwowym (Rozporządzenie Ministra zdrowia z dnia 30 września 2002r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia – Dz. U. z 2002 r., Nr 173, poz. 1419). Logopeda zatrudniony w służbie zdrowia może pracować w: poradniach logopedyczno-pedagogicznych, logopedycznych, foniatrycznych i rehabilitacyjnych, a także w szpitalach, sanatoriach oraz innych placówkach, w których leczą się i przebywają dzieci, młodzież i dorośli wymagający terapii mowy.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *