MIESIĘCZNIK „Cogito”

REDAKTOR NACZELNA:

Ola Siewko

ola.siewko@cogito.com.plcogito@cogito.com.pl

WSPÓŁPRACOWNICY:

Monika Bartnik, Andrzej Gałązka, Dominika Gnacek, Ludwik Janion,

Aneta Kunowska, Artur Maciak, Ewa Nowak, Krzysztof Nowak,

Dorota Nosowska, Agnieszka Wyganowska,

Remigiusz Cichocki (kierownik studia DTP),

Tomasz Pisarek (skład i layout)

BIURO REKLAMY:

Magdalena Głogowska: 510 273 659

reklama@cogito.com.pl

DZIAŁ SPRZEDAŻY:

Małgorzata Nadziejko-Stefanowicz (dyrektor)

malgorzata.nadziejko@cogito.com.pl
tel./faks (22) 610 11 64
Ewa Kowalewska (promocja)
ewa.kowalewska@cogito.com.pl

Anna Śledzińska (kolportaż)

kolportaz.cog@gmail.com, tel./faks 22 610 11 64

Katarzyna Jabłońska (prenumerata)

prenumerata@cogito.com.pl, tel. 22 610 11 71

SKLEPwww.EDUkram.pl

ADRES REDAKCJI:

ul. Kamionkowska 45

03-812 Warszawa
Wydawca
GRUPA COGITO SP. Z O.O.