Inżynieria bezpieczeństwa, bezpieczeństwo pracy – czym się różnią te studia?

Czym się różnią te dwa kierunki studiów? Jakiej pracy można po nich szukać?

Podczas studiów na inżynierii bezpieczeństwa zdobywa się wiedzę specjalistyczną z zakresu inżynierii bezpieczeństwa maszyn, konstrukcji, urządzeń i instalacji technicznych. To znaczy, że po studiach dysponujesz taką wiedzą (dotyczącą m.in. eksploatacji tych maszyn), że jesteś w stanie zaplanować system bezpieczeństwa i ochrony ludności. Kierunek jest zbliżony do bezpieczeństwa wewnętrznego. Możesz pracować w jednostkach ochrony przeciwpożarowej albo w administracji publicznej ukierunkowanej na jednostki organizacyjne służb publicznych odpowiedzialne za bezpieczeństwo, a także za gospodarkę.

Zupełnie czymś innym jest bezpieczeństwo i higiena pracy (kierunek opisany dokładnie w „Cogito” nr 8/2011). Te studia dadzą ci przygotowanie do przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów BHP, do formułowania wniosków w zakresie poprawy warunków pracy, do oceny rozwiązań techniczno-organizacyjnych pod względem spełniania wymagań BHP oraz ergonomii, a także do badania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz podejmowania działań profilaktycznych. Zdobędziesz zatem wiedzy prawnej.

Zarówno IB, jak i BHP to studia technicznie, a zatem otrzymuje się po nich tytuł inżyniera po 7 semestrach i magistra inżyniera po kolejnych 3. Fizyka, chemia i matematyka stanowią podstawę programową, a więc zajęć z tych przedmiotów jest najwięcej. Tak się składa, że większość uczelni rekrutując na te kierunki, liczy oceny maturalne z WOS-u oraz obowiązkową podstawę.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *