Elektronika i telekomunikacja – przykładowy program studiów

Co się studiuje na elektronice i telekomunikacji? Poznaj program studiów na przykładzie Politechniki Białostockiej.

Studia I stopnia (Specjalność: Teleinformatyka i optoelektroniki. Ścieżka dydaktyczna: Teleinformatyka)
Rok I
Semestr I
HES 1, matematyka, fizyka, podstawy informatyki, teoria obwodów, bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ergonomia, HES 2, wstęp do technik multimedialnych

Semestr II
w-f, matematyka, metrologia, metodyki i techniki programowania, obwody i sygnały,
inżynieria materiałów elektronicznych, podstawy optoelektroniki, język obcy, technika cyfrowa, podstawy telekomunikacji

Rok II
Semestr III
w-f, systemy i sieci telekomunikacyjne, podstawy teorii pola magnetycznego, programowanie w językach wysokiego poziomu, techniki obliczeniowe i symulacyjne, elementy elektroniczne, język obcy, przetwarzanie sygnałów, technika cyfrowa, podstawy fotoniki

Semestr IV
ochrona własności intelektualnej, systemy i sieci telekomunikacyjne, obiektowe programowanie aplikacji, technika wielkich częstotliwości, układy elektroniczne, język obcy, przetwarzanie sygnałów, kodowanie i transmisje sygnałów, elementy i układy optyczne, światłowody, technika regulacji

Rok III
Semestr V
systemy telekomutacji, miernictwo promieniowania optycznego, technologie internetowe, zarządzanie sieciami teleinformatycznymi, techniki bezprzewodowe, układy elektroniczne, język obcy, architektura i programowanie procesów sygnałowych, sieci bezprzewodowe, elementy i układy optyczne, światłowody, źródła i detektory promieniowania, techniki regulacji

Semestr VI
systemy telekomutacji, miernictwo programowania optycznego, technologie internetowe, zarządzanie sieciami teleinformatycznymi, system baz i hurtowni danych, automatyka w systemach telekomunikacyjnych, język obcy, sieci korporacyjne, lasery, pracownia technologiczna, techniki multimedialne, źródła i detektory promieniowania

Semestr VII
seminarium dyplomowe, praca dyplomowa inżynierska, szerokopasmowe sieci światłowodowe, informatyzacja przedsiębiorstw, systemy baz i hurtowni danych, ochrona informacji w systemach komunikacji elektronicznej, praktyka

Studia II stopnia – ( Ścieżka dydaktyczna: Teleinformatyka i optoelektronika)
Semestr I
matematyka – metody optymalizacji, programowalne układy cyfrowe, metody numeryczne, metody cyfrowego przetwarzania sygnałów, kompatybilność elektromagnetyczna, teoria informacji i kodowania, bezpieczeństwo systemów informacyjnych, fotonika, język obcy, zarządzanie sieciami i usługami telekomunikacyjnymi, miernictwo optoelektroniczne, optyka falowa

Semestr II
elektroniczna aparatura pomiarowa, programowalne układy cyfrowe, technika światłowodowa, eksploatacja urządzeń i systemów teleinformatycznych, procesory DSP w telekomunikacji, projektowanie sieci telekomunikacyjnych, sieci i aplikacje TCP/IO, światłowody specjalne, projektowanie światłowodowych sieci transmisji danych, zarządzanie sieciami i usługami telekomunikacyjnymi, podstawy radionawigacji i radiolokacji

Semestr III
seminarium dyplomowe, praca dyplomowa magisterska, HES- przedsiębiorczość innowacyjna, metody sztucznej inteligencji, elementy nanotechnologii, praktyka, sieci i aplikacje TCP/IO, światłowody specjalne

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *