The base of statue of St. John of Nepomuk portrays scenes from his life such as the confession of Queen Johanna and the saint's death. In modern times it has become traditional to touch the bridge here to bring good fortune and to ensure that the visitor will return to the city of Prague.

Na czym polegał etos rycerski?

Temat dość łatwy, ale wymagający sporej wiedzy i umiejętności jej uporządkowania, a także poparcia przykładami literackimi. Możesz nawiązać do postaci rycerzy znanych ci z literatury (niekoniecznie średniowiecznej). Możesz także (np. w końcowej partii swojej pracy zastanowić się, czym jest etos rycerza dzisiaj, czy istnieje i jak funkcjonuje pojęcie rycerskości.

Odwołując się do zwrotu „polegać jak na Zawiszy”, zastanów się, na czym polegał etos rycerski?

Uwaga
Możesz także przywołać postacie rycerzy „mniej idealnych”, łamiących etos rycerski z powodów osobistych – miłość ważniejsza od honoru i lojalności
• Lancelot z Opowieści o królu Arturze i rycerzach Okrągłego Stołu – nawiązuje romans z królową Ginewrą, żoną Artura, przez to staje się niegodny, by uczestniczyć w poszukiwaniach św. Graala.
• Tristan – wielki, nieszczęśliwy kochanek średniowiecznych romansów. Jego tragiczna miłość do Izoldy pozbawiła go czci, honoru, wreszcie skazała na wygnanie i wieloletnie cierpienie.

Jak zacząć?

Przykład I
Brak dziś ludzi, na których można polegać jak na Zawiszy. Bohater ten, polski rycerz z XV w., to symbol człowieka, który jest nie tylko odważny, szlachetny i prawy, ale przede wszystkim niezawodny – zawsze można na niego liczyć. Choć Zawisza Czarny nie jest bohaterem żadnego eposu rycerskiego, legenda o jego życiu i postawie przetrwała wieki. Funkcjonuje jako rycerz doskonały, spełniający wszystkie wymagania etosu rycerskiego również w świadomości współczesnych.

Przykład II
Zwrot użyty w temacie odwołuje się do starego polskiego powiedzenia „polegać jak na Zawiszy”. Kim był ten bohater? Piętnastowiecznym rycerzem, który wsławił się licznymi odważnymi bojami (m.in. pod Grunwaldem), a także prawością, dotrzymywaniem słowa i nieposzlakowaną opinią. Był rycerzem sprawiedliwym, lojalnym wobec swego władcy i walczącym o patriotyczne ideały. Ale nie tylko on był uosobieniem etosu rycerskiego.

Co w rozwinięciu?
• Wyjaśnienie pojęcia etosu – to kodeks, niepisany, ale przestrzegany, kodeks honorowy zachowań i postaw, wyznaczający pewną pozycję społeczną.
• Wyodrębnienie składników etosu rycerskiego (jeśli nie nastąpiło to we wstępie) – odwaga, waleczność, determinacja, uczucia patriotyczne, bezwzględna lojalność wobec swego pana, prawdomówność, wielkoduszność, opiekuńczość wobec słabszych. Hasło „Bóg, honor, ojczyzna”.

• Przywołanie znanych postaci rycerzy idealnych, np. Rolanda – krótkie streszczenie jego losów, ewentualnie ocena z punktu widzenia dzisiejszego czytelnika, ukazanie funkcji parenetycznej, jaką spełnia wyidealizowana scena jego śmierci.

• Zbyszko z Bogdańca, bohater Krzyżaków Sienkiewicza. Podkreślanie takich cech, jak: szlachetność, brawurowa odwaga, oddanie ukochanej kobiecie, honor, bezkompromisowa walka z wrogiem narodu – Krzyżakami.

Etos rycerski wczoraj i dziś
Zastanów się, czy przetrwał do czasów współczesnych. Co znaczy dziś rycerskość? Czy tylko uprzejme i szarmanckie zachowanie wobec kobiet? Czy nadal, mówiąc o rycerskim zachowaniu, mamy na myśli honor, jasne zasady postępowania, szlachetność?

Jak zakończyć?

Przykład
Etos rycerski został ukształtowany w odległej epoce średniowiecza. Literatura i sztuka tworzyły wzorce osobowe idealnych rycerzy nie tylko po to, by upamiętnić waleczność bohaterów, ale by kreować podobne postawy wśród czytelników i słuchaczy. Rycerstwo stworzyło w tej epoce wielką, interesującą i oryginalną kulturę. Etos rycerza był niewątpliwie czymś istotnym i trwałym, skoro później zamienił się w etos szlachecki. Nawet dzisiaj, pozornie zapomniany i nieprzydatny, jednak istnieje. Przymiotnik „rycerski” jako określenie człowieka jest nadal dużym komplementem. A ktoś, na kim można polegać jak na Zawiszy, jest najlepszym przyjacielem.

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji ?
Zrobisz to wypełniając poniższy formularz.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *