Biotechnolog wanted!

Poszukiwani fachowcy od biotechnologii, bo biotechnologia to dziedzina wiedzy, która od niedawna nabrała rozpędu i wszystko wskazuje na to, że proces ten będzie trwał!

Potrzebne wykształcenie

Do podjęcia pracy konieczne jest wykształcenie wyższe na kierunku Biotechnologia. Możliwe jest też podjęcie studiów na wydziałach inżynierii środowiskowej w większości politechnik w kraju. Inżynier biotechnologii ma możliwości awansowania i osiągania coraz wyższych stopni w hierarchii organizacyjnej. Wiąże się to ze zdobywaniem coraz wyższych stopni naukowych i przejmowaniem kierownictwa nad coraz szerszym zespołem pracowników.
A właściwie, czym zajmuje się biotechnolog?

Inżynier biotechnologii zajmuje się pozyskiwaniem substancji organicznych z surowców roślinnych i zwierzęcych, a następnie nadzoruje wytwarzanie z nich produktów użytkowych. Istotą biotechnologii jest wykorzystywanie drobnoustrojów w różnych gałęziach techniki, a więc opracowywanie technologii z udziałem drobnoustrojów przy wykorzystywaniu różnych procesów chemicznych i fizycznych. Biotechnolog, oprócz opracowywania nowych technologii pozyskiwania substancji organicznych, zajmuje się także ulepszaniem technologii już istniejących. Uczestniczy w projektowaniu linii technologicznych w nowych zakładach przemysłowych oraz przeprowadza naprawy i ulepsza linie już przestarzałe. O ile biotechnolog z wykształceniem uniwersyteckim opracowuje często procesy biotechnologiczne w warunkach laboratoryjnych, to inżynier biotechnolog przenosi te procesy do zakładu produkcyjnego, zmienia ich skalę z laboratoryjnej na przemysłową i wielkoprzemysłową.

Gdzie widać rękę biotechnologa?

Opracowane przez biotechnologów technologie i procesy są wykorzystywane w wielu działach gospodarki do produkcji:

– środków ochrony zdrowia: leków (antybiotyki, witaminy, hormony, leki sterydowe, białka odpornościowe [szczepionki, przeciwciała, interferony]), środków diagnostycznych i środków weterynaryjnych;

– środków spożywczych: białka spożywcze, paszowe, cukry, kwasy organiczne i związki zapachowe;

– chemikaliów o charakterze specjalnym (różne półprodukty) i chemikaliów domowego użytku (proszki do prania, kosmetyki, barwniki);

– środków dla rolnictwa: dodatków do pasz, nawozów biologicznych, leków weterynaryjnych, środków ochrony roślin, środków stymulujących wzrost roślin i zwierząt.

Dlaczego warto pomyśleć o tym zawodzie?

W branży ochrony środowiska, procesy takie jak oczyszczanie ścieków, utylizacja odpadów komunalnych odbywają się prawie wyłącznie z wykorzystaniem biotechnologii. Zawód inżyniera biotechnologii wyróżnia się spośród innych zawodów interdyscyplinarnością, korzysta z wiedzy i osiągnięć nauk ścisłych, technicznych, biologicznych, chemicznych, a jego produkty końcowe (wyroby gotowe, półprodukty, procesy) wykorzystywane są w wielu działach gospodarki i przemysłu.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *