Biologia + geografia = nowy kierunek

Biologia z geografią jest kierunkiem z obszaru nauk przyrodniczych, w dziedzinie nauk biologicznych i dziedzinie nauk o Ziemi. Zakres kierunku obejmuje zjawiska i procesy zachodzące na różnych poziomach organizacji przyrody ożywionej i nieożywionej. Ten interdyscyplinarny kierunek studiów nawiązuje do tradycji kształcenia biologicznego, a w połączeniu z zakresem wiedzy geograficznej daje nowe możliwości edukacyjne. O dbałości o wysoką jakość kształcenia świadczy odpowiednio wyspecjalizowana kadra nauczycieli akademickich oraz bogata oferta zajęć laboratoryjnych i terenowych.

Kształcenie na kierunku biologia z geografią obejmuje podstawy nauk biologicznych (biochemia, biofizyka, biologia, ekologia, mikrobiologia) jak też nauk o Ziemi (geologia, oceanologia, geografia społeczno- ekonomiczna, planowanie przestrzenne). Ze względu na interdyscyplinarny charakter kierunku w procesie kształcenia uwzględniono elementy nauk ścisłych zwłaszcza chemii, fizyki, matematyki niezbędne do prawidłowego identyfikowania i opisywania zjawisk przyrodniczych.

Celem kształcenia na kierunku biologia z geografią jest:• zapoznanie studentów z podstawowymi procesami biologicznymi na różnych poziomach organizacji życia jak też podstawowymi procesami kształtującymi przyrodę nieożywioną;
• wskazanie studentom współzależności i wzajemnych powiązań przyczynowo skutkowych pomiędzy przyrodą ożywioną i nieożywioną podczas kształtowania środowiska;
• opanowanie przez studentów metod laboratoryjnych i terenowych stosowanych w naukach biologicznych i naukach o Ziemi;

Ukończenie studiów pierwszego stopnia biologia z geografią umożliwia nabycie wysokich kwalifikacji zawodowych dostosowanych do potrzeb lokalnego rynku pracy. W regionie Polski północno-wschodniej nie ma uczelni wyższych kształcących geografów. Kierunek biologia z geografią uzupełnia więc istniejącą lukę w przestrzeni edukacyjnej regionu. Kończąc studia absolwent biologii z geografią zdobędzie kompetencje zapewniające funkcjonowanie w gospodarce lub podjęcie studiów drugiego stopnia na kierunku biologia, geografia, ochrona środowiska lub pokrewnych.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *