Bezpieczeństwo wewnętrzne – studia na nasze czasy?

Bezpieczeństwo i porządek publiczny, bezpieczeństwo ekologiczne czy bezpieczeństwo systemów informatycznych, a może przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym – cokolwiek wybierzesz -zacznij od bezpieczeństwa wewnętrznego.

Skąd takie zainteresowanie studiowaniem bezpieczeństwa wewnętrznego? Czy można przypuszczać, że świat jest coraz bardziej zagrożony, ludzkość zmierza ku zagładzie? Nie, nie, nie śmiejmy się. Sprawa nie jest błaha, wielu obeznanych w temacie zastrzega, że – paradoksalnie – takie procesy jak postęp cywilizacyjny, rozwój globalizacji, procesy integracyjne i wynikające z nich problemy społeczne, zmiany klimatyczne – mogą powodować sytuacje kryzysowe, w których specjaliści od bezpieczeństwa są specami na wagę złota. Powodzie, pożary lasów, wszelkie inne kataklizmy, awarie energetyczne na dużą skalę, zagrożenie terrorystyczne są elementem naszej rzeczywistości. Stąd też zapotrzebowanie na wiedzę i praktyczne przygotowanie w zakresie bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego. Coraz bardziej zainteresowane kwestiami bezpieczeństwa są zatem wszystkie organy administracji publicznej, polityki społecznej i gospodarczej.

Rekrutacja
Gdybyś zdecydował się na te studia, musisz zdawać na maturze przede wszystkim historię i WOS, i to zdawać jak najlepiej. Z reguły te przedmioty są brane pod uwagę podczas tworzenia list rankingowych.

Same studia

Na tych studiach kompleksowo poznasz koncepcje i sposoby przeciwdziałania zagrożeniom w sferze szeroko pojętego bezpieczeństwa wewnętrznego. Na pewno dużo będzie prawa, do zapamiętania mnóstwo paragrafów, ustaw itp. Poznasz polskie prawo karne, prawo procesowe. Przyswoisz też z pewnością wiedzę z zakresu nauk społecznych, stąd przedmioty typu podstawy psychologii czy socjologia ogólna. Sporo teorii do opanowania na przedmiotach takich jak: nauka o państwie i polityce, państwo a wojna, a już nieco mniej (bo wymaga się tu po prostu wiedzy i obycia w bieżących sprawach polityczno-społecznych) system polityczny RP czy najnowsza historia Polski. Nie sposób nie poruszyć na studiach o bezpieczeństwie spraw innych krajów – trzeba poznać szczególnie zmiany ustrojowe współczesnych państw, stąd też przedmiot myśl anarchistyczna i ekstremistyczna we współczesnej polityce.
Wreszcie sama istota studiów, czyli zasady funkcjonowania państwa w zakresie jego ustroju i struktury, procedury zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym czy praktyczne aspekty zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych.
W piątym semestrze wybiera się zazwyczaj specjalizację i wtedy dochodzą zajęcia np. z bezpieczeństwa ekologicznego, polityki migracyjnej czy zwalczania terroryzmu. Z kolei przedmioty takie jak: strategie zapobiegania przestępczości, współpraca międzynarodowa w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów ? mają przygotować cię do bardzo konkretnych stanowisk w zawodzie specjalisty od bezpieczeństwa wewnętrznego.

Już tylko praca
Na razie wykwalifikowanych ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego jest mało, a zapotrzebowanie na nich raczej wzrasta, niż maleje. Z pracą nie powinieneś mieć kłopotu. Na pewno chętnie przyjmą cię wszelkie organizacje (a raczej organy administracji rządowej i samorządowej) zajmujące się sprawami państwa i obywateli w stanach zagrożeń. Możesz też poszukać etatu organizacjach pozarządowych, które zatrudniają coraz częściej specjalistów od spraw bezpieczeństwa społeczności lokalnych, bezpieczeństwa ekologicznego. Znacząca w zapewnianiu bezpieczeństwa wewnętrznego jest rola obrony cywilnej, służb gospodarczych, policji, straży granicznej, pożarnej. Właśnie w tych jednostkach i służbach mundurowych także posłużysz wiedzą.
Absolwenci omawianego kierunku często też prowadzą szkolenia w policji czy w służbach celnych, straży granicznej, dzięki czemu podnoszenie kwalifikacji tej kadry nabiera znaczenia wobec zagrożeń terroryzmem, ekologicznych, nielegalnej migracji.
Zupełnie oczywiste są też miejsca pracy w policji czy w Straży Miejskiej albo w służbach specjalnych. I już na koniec do obsadzenia są też: stanowiska eksperckie w zakresie bezpieczeństwa danych, bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

Z planu zajęć
psychologia i socjologia, organizacja i zarządzanie, nauka o państwie i prawie, bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo wewnętrzne w unii europejskiej, prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych, kryminologia i kryminalistyka, zwalczanie przestępczości, bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie, bezpieczeństwo społeczne, ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów, bezpieczeństwo społeczności lokalnych i kształtowanie bezpiecznych przestrzeni, ochrona danych osobowych i informacji niejawnych, zwalczanie terroryzmu, zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, filozofia bezpieczeństwa, strategia bezpieczeństwa wewnętrznego, komunikacja społeczna, psychologia społeczna, historia bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce, ochrona ludności i obrona cywilna, zarządzanie systemami bezpieczeństwa wewnętrznego, współczesne zagrożenia terroryzmem, strategia zapobiegania przestępczości, pozarządowe formy bezpieczeństwa, ochrona przed czynnikami masowego rażenia, metodologia badań nad bezpieczeństwem, kontrola i audyt w zakresie bezpieczeństwa, zarządzanie jakością w instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne;

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *