wpisy wg olas

Co dają studia prawnicze na Uczelni Łazarskiego?

Studia prawnicze na Uczelni Łazarskiego gwarantują zdobycie solidnych podstaw warsztatu prawniczego, a ponadto rozszerzenie wiedzy w wybranym przez studenta obszarze.   Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego istnieje od roku 1997. Jako pierwszy wśród uczelni niepublicznych otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia doktora w 2006 roku, a w czerwcu 2016 roku uzyskał prawo nadawania stopnia doktora […]

Maturzyści przyniosą kasę uczelniom

  Od tego roku najlepsi maturzyści przyniosą dodatkowe pieniądze uczelniom – nowelę ustawy wprowadzającą taką możliwość przyjął Sejm w 2016 r. Zgodnie z zapisami noweli uczelnie publiczne, które na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie przyjmą najlepszych maturzystów, otrzymają dodatkowe finansowanie. Mianem najlepszych określani są ci maturzyści, którzy na egzaminie maturalnym otrzymali 100 proc. […]

Realizm czy groteska? – jak napisać na ten temat wypracowanie!

Temat wypracowania: Realizm czy groteska? Który ze sposobów przedstawiania świata w utworze literackim jest Ci najbliższy? Temat trudny, z gatunku teoretycznoliterackich. Wymaga znajomości i zrozumienia pewnych pojęć, takich jak realizm i groteska, orientacji w historii literatury, umiejętności interpretacji utworów oraz formułowania własnych sądów i uzasadniania ich. Trzeba umieć dokonać wyboru: realizm czy groteska i uzasadnić […]

Wypracowanie na temat totalitaryzmu

Temat wypracowania: Różne oblicza totalitaryzmu w utworach dwudziestolecia międzywojennego Temat bardzo obszerny, przekrojowy, ale chyba nietrudny. Wymaga dobrej znajomości literatury dwudziestolecia: polskiej i światowej. *** Trzeba zwrócić uwagę, jak sam temat wskazuje, na różne oblicza totalitaryzmu: a więc na oblicze rewolucyjne (Szewcy, Przedwiośnie), ale i codzienne (Mistrz i Małgorzata, Proces). Warto pokazać różne ujęcia tematu, […]

Logistyczne studiowanie

Na polskich uczelniach kierunek ten pojawił się stosunkowo niedawno, ale cieszy się dużą popularnością. Łatwo zresztą powiedzieć, dlaczego: nie brakuje ofert pracy dla logistyków. Czym zajmują się absolwenci logistyki? Najprościej mówiąc tym, jak zorganizować sprawny i opłacalny przepływ surowców i produktów, a czasem także ludzi między poszczególnymi placówkami. Logistyk musi cały taki proces zaplanować, przeprowadzić […]

Socjologia – studia dla tego, kto lubi ludzi?

Kim jest socjolog? To osoba intensywnie, stale, bezczelnie zainteresowana poczynaniami ludzi – tak odpowiada Peter Berger, znany amerykański socjolog, autor „Zaproszenia do socjologii”. A jak wyglądają studia na tym kierunku? Czy są dla każdego? Socjologia to kierunek dla tych, którzy interesują się światem, ludźmi, lubią kontakt z człowiekiem. Ten ostatni warunek jest znaczący, ponieważ problemy […]

Lingwistyka – dwa języki w pakiecie

Któż nie chciałby doskonale znać jednego języka obcego? A tym bardziej dwóch? Może nawet i trzech? Retoryczne pytania, za to wszystkie odpowiedzi prowadzą na… lingwistykę stosowaną. Różnic pomiędzy tym kierunkiem a klasyczną filologią obcą jest kilka. Pierwsza to taka, że na lingwistyce studenci uczą się nie jednego a co najmniej dwóch języków; jest więc ten […]

Biotechnolog wanted!

Poszukiwani fachowcy od biotechnologii, bo biotechnologia to dziedzina wiedzy, która od niedawna nabrała rozpędu i wszystko wskazuje na to, że proces ten będzie trwał! Potrzebne wykształcenie Do podjęcia pracy konieczne jest wykształcenie wyższe na kierunku Biotechnologia. Możliwe jest też podjęcie studiów na wydziałach inżynierii środowiskowej w większości politechnik w kraju. Inżynier biotechnologii ma możliwości awansowania […]

Logopeda? Tak, ale…

Miła praca – z dziećmi, młodzieżą, lekka – nie za ciężka, ale czy dla każdego? Aby zostać logopedą, trzeba spełniać pewne warunki. Logopedia jest nauką o kształtowaniu właściwej mowy w okresie jej rozwoju i jej doskonaleniu w późniejszym okresie (logopedia ogólna), a także o usuwaniu różnego rodzaju wad i zaburzeń mowy (logopedia specjalna). Logopedów interesują […]

Pozycjoner stron www – na czym polega jego praca?

To branża informatyczna, zawód dla wszystkich tych, którzy w sieci czują się jak w domu. Czym zajmuje się pozycjoner? Pozycjoner, specjalista ds. SEM/SEO, pracownik w dziale pozycjonowania stron www – bardzo różnie określa się osoby pracujące w zawodzie, który robi ostatnio karierę na świecie i w Polsce. Zawód pozycjonera zyskuje na randze, ponieważ jakość wyników […]

Pedagogika specjalna – zawód dla ludzi z pasją?

Nauczyciel pracujący z niepełnosprawnymi dziećmi musi nie tylko poświęcić im swój czas, ale także zaangażować w to całą swoją osobowość, inaczej jego praca będzie nieskuteczna! Pedagog specjalny to zawód dla ludzi z pasją – pasją nauczania, wychowywania i niesienia pomocy. Za sprawą coraz szerszego wprowadzania tzw. edukacji włączającej, która jest szansą na stworzenie dzieciom niepełnosprawnym […]

Słowo Roku 2016? „Pięćset plus (500+)”

Po raz szósty pracownicy Instytutu Języka Polskiego UW, prowadzący projekt „Słowa na czasie”, zorganizowali plebiscyt na najważniejsze słowo ostatnich dwunastu miesięcy. W głosowaniu mogli wziąć udział wszyscy użytkownicy internetu, także dzięki pomocy redakcji słowników Wydawnictwa Naukowego PWN. Zgodnie z ich wyborem najważniejsze w 2016 roku było wyrażenie „pięćset plus (500+)”. Na dwóch kolejnych pozycjach leksykalnego […]