Granty dla filmoznawstwa na Uniwersytecie Gdańskim

Granty dla filmoznawstwa na Uniwersytecie Gdańskim zdobyły dwa projekty Wydziału Filologicznego. Będą dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu POWER. Oba dotyczą praktycznych staży w instytucjach kultury i są przeznaczone dla studentów kierunku Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej.

 Projekty Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego złożone do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na konkurs w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, uzyskały pozytywną decyzję i będą dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu POWER.

Granty dla filmoznawstwa na Uniwersytecie Gdańskim

  • „Festiwal filmowy jako miejsce pracy” – w ramach projektu studenci studiów licencjackich będą uczestniczyć jako stażyści w pracy na kilku festiwalach filmowych w Polsce: Netia Off Camera w Krakowie, Festiwal Filmowy w Gdyni, Festiwal All About Freedom w Gdańsku oraz na trzech (do wyboru) festiwalach w Norwegii. Tym samym studenci kierunku Wiedza o filmie i kulturze adiowizualnej będą mieli szansę doskonalenia swoich umiejętności w zakresie animacji i upowszechniania kultury filmowej, zwłaszcza na festiwalach filmowych, które są dzisiaj najważniejszymi (w obiegu artystycznym) miejscami popularyzacji kina oraz ciekawymi miejscami pracy.

 

  • „CETA + plan = praca” – w ramach projektu studenci studiów magisterskich będą uczestniczyć w stażu w Centrum Technologii Audiowizualnych we Wrocławiu (prace zlecone przez CETA lub tworzenie własnych projektów audiowizualnych wykorzystując zaplecze techniczne CETA). Ponadto będą brali udział w stażach na planach filmowych – filmów fabularnych, etiud studenckich, filmów reklamowych itp., co ma zwiększyć ich szansę w znalezieniu pracy w przemyśle audiowizualnym.

 

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *