Kto może zostać agentem nieruchomości?

Czy trzeba kończyć jakieś specjalne studia? A może wszystko zależy od licencji?

Co to za zawód?

Agent nieruchomości, czyli pośrednik w obrocie nieruchomościami to osoba posiadająca licencję zawodową, dzięki której może wykonywać czynności zmierzające do zawarcia przez inne osoby umów dotyczących: nabycia lub zbycia praw do nieruchomości, nabycia lub zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, najmu lub dzierżawy nieruchomości albo ich części oraz innych umów mających za przedmiot prawa do nieruchomości lub ich części.

Co zatem należy do zadań pośrednika w obrocie nieruchomościami?

* przyjmowanie ofert dotyczących pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,
* ustalanie z zamawiającymi warunków nabycia/zbycia nieruchomości, warunków najmu/dzierżawy nieruchomości lub warunków innych zamówień mieszczących się w zakresie działalności zawodowej oraz zawieranie umów o pośrednictwo,
* dokonywanie oględzin nieruchomości i sporządzanie ich opisu,
* badanie stanu prawnego nieruchomości w oparciu o dokumenty dostarczone przez klientów i księgi wieczyste,
* zbieranie informacji o nieruchomościach z katastru nieruchomości i innych prawnie dopuszczonych źródeł,
* opracowywanie i upowszechnianie informacji o posiadanych ofertach,
* dokonywanie prezentacji nieruchomości,
* dokonywanie zabezpieczeń prawnych i finansowych transakcji,
* wskazywanie stronom umowy dokumentów niezbędnych do jej spisania,
* przygotowywanie umów najmu i dzierżawy nieruchomości i przedstawianie ich stronom,
* doprowadzanie stron umowy do spisania umowy notarialnej,
* wykonywanie opracowań i ekspertyz oraz świadczenie usług doradczych w zakresie rynku nieruchomości,
* pełnienie funkcji biegłego sądowego w zakresie swojej działalności zawodowej,
* udzielanie pomocy zamawiającym w kredytowaniu zakupu,
* udzielanie pomocy zamawiającym w modernizacji budowlanej nieruchomości oraz w zakresie koniecznych prac geodezyjnych, architektonicznych i wyceny nieruchomości przed dokonaniem transakcji,
* prowadzenie działalności naukowej, dydaktycznej i publicystycznej,

Co zrobić, aby zostać agentem… nieruchomości?

Trzeba spełniać następujące warunki:
* posiadać wyższe wykształcenie – nie ma znaczenia, jaki rodzaj studiów skończysz, mogą być studia licencjackie;
* ukończyć studia podyplomowe w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami – jeżeli studia wyższe obejmują swoim zakresem minimum określone przez resort infrastruktury dla studiów podyplomowych, to osoba, która je kończy, nie musi dodatkowo kończyć studiów podyplomowych;
* odbyć praktykę zawodową w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami – praktyka ta nie może trwać krócej niż 6 miesięcy;
* posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
* nie być karanym za przestępstwa przeciwko mieniu, dokumentom, za przestępstwa gospodarcze, za fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych, znaków urzędowych, za składanie fałszywych zeznań oraz za przestępstwa skarbowe.

Licencja i rozwój zawodowy

Droga do uzyskania licencji pośrednika nieruchomości wygląda następująco:

* złożenie wniosku o nadanie licencji zawodowej,
* wydanie świadectwa kwalifikacyjnego, nadanie uprawnień i licencji zawodowych,
* wpis do Centralnego Rejestru Pośredników w Obrocie Nieruchomościami (w Resorcie Infrastruktury) i nabycie prawa wykonywania zawodu;
– dopiero z dniem wpisu do rejestru osoby te uzyskują prawo wykonywania licencjonowanej działalności,
* ponadto wymogiem ustawowym (ustawa o gospodarce nieruchomościami) dla wykonywania zawodu pośrednika nieruchomości jest stałe doskonalenie kwalifikacji zawodowych.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *