Miejska Biblioteka Publiczna w Radomsku i Miasto Radomsko zapraszają do udziału w XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki „Cena miłości Ojczyzny”. Konkurs pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Radomska skierowany jest do wszystkich, którzy ukończyli 15 lat. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 3 wiersze ( własne. niepublikowane i nienagradzane ), zapisane jako plik tekstowy z rozszerzeniem doc, docx lub odt. na adres e-mail : popieluszko@mbp-radomsko.pl w terminie do 31.10.2022r. Ogólna pula przeznaczona na nagrody wynosi 3.000 zł. Szczegółowe informacje na stronie biblioteki pod adresem www.mbp-radomsko.pl Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.