Czy warto studiować leśnictwo?

21 marca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Lasów . Czy warto dziś studiować leśnictwo i czy rynek wciąż potrzebuje absolwentów tego kierunku?

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski uruchomił w roku akademickim 2011/2012 inżynierskie studia leśne. Władze uczelni twierdzą, że wciąż istnieje zapotrzebowanie na absolwentów tego kierunku – szczególnie, że studia w Olsztynie wyróżniają się przekonaniem prowadzących, że leśnictwa trzeba uczyć przede wszystkim w lesie, a nie tylko w szkolnych ławkach.

Warmia to idealne miejsce do kształcenia w tym właśnie kierunku, gdyż region cechuje się jednym z najwyższych wskaźników lesistości w kraju (30,8%) . Bliskie sąsiedztwo lasu to w tym przypadku duże udogodnienie – na liczne zajęcia w terenie studenci mogą dojeżdżać zwykłą komunikacją miejską. Uczelnia utrzymuje też bliski związek ze sferą praktyki leśnej – szczególnie Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Olsztynie i miejscowymi nadleśnictwami. Przekłada się to na łatwy dostęp do wiedzy praktycznej czy możliwości obserwacji prac leśnych na żywo. Zarówno dobór przedmiotów, jak i ich treści konsultowane są z praktykami. Zajęcia z przedmiotów kierunkowych i specjalnościowych prowadzone są wyłącznie przez leśników – nie tylko nauczycieli akademickich, ale również praktyków. To rzadkość na uczelniach państwowych, których kadrę zwykle stanowią jednak teoretycy.

– Oprócz nauki praktycznego leśnictwa stawiamy na nowoczesny program studiów, uwzględniający bieżące światowe trendy w leśnictwie. Podejście do wykorzystania terenów leśnych na przestrzeni ostatnich dekad diametralnie się zmieniło. Nie traktujemy lasu wyłącznie jako miejsca pozyskania surowca, ale holistycznie, jako cały złożony ekosystem. Staramy się to uwzględnić w naszym programie nauczania i traktujemy ten kierunek bardziej jako ekologię stosowaną (nie zaniedbując rzecz jasna wiedzy ekonomicznej). Przygotowuje to absolwentów nie tylko do pracy w leśnictwie, ale także szerzej do zarządzania zasobami naturalnymi (np. w ochronie przyrody) – mówi prof. Jakub Borkowski, kierownik Katedry Leśnictwa i Ekologii Lasu na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM.

Ważną część kadry stanowią pracownicy naukowi z Instytutu Badawczego Leśnictwa, z dorobkiem docenianym także za granicą. To ważne, gdyż władze stawiają również na znajomość europejskiego leśnictwa, wierząc, że część absolwentów znajdzie pracę np. w Skandynawii, gdzie jest duże zapotrzebowanie rynku i gdzie docenia się polską kadrę.

Chętnych studentów leśnictwa uczelnia zaprasza także do udziału w licznych zajęciach nadprogramowych, które umożliwiają pogłębianie wiedzy, poznanie środowiska pracy a dodatkowo, najwybitniejsi, mogą liczyć na otrzymanie certyfikatu „Aktywny student”, stanowiącego znakomity załącznik do CV.

Oczywistym atutem jest kampus UWM, który uważany jest za najpiękniejszy w kraju, łączący starą i nowoczesną architekturę z urokiem przyrody (park, jezioro, las) . Dodatkowo sama uczelnia, jako jedna z największych państwowych w kraju, stanowi gwarancję jakości kształcenia i wysokich standardów.

Katedra Leśnictwa i Ekologii Lasu, Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM – Inżynierskie studia leśne zostały uruchomione w 2011 roku, trwają 7 semestrów, na których na każdym z roczników uczy się ok 80 osób. Aby studentom zapewnić ciągłość edukacji w programie rozwoju uwzględnione zostało uruchomienie studiów magisterskich uzupełniających – nastąpi to w lutym 2015 r. O właściwym doborze przedmiotów decyduje Rada Konsultacyjno-Społeczna, w której skład wchodzą wybitne osobistości polskiego leśnictwa m.in. Dyrektor RDLP Olsztyn Jan Karetko (przewodniczący), Minister Janusz Zaleski (Podsekretarz Stanu i Główny Konserwator Przyrody w Ministerstwie Środowiska), senator Stanisław Gorczyca, Dyrektor RDOŚ w Olsztynie Stanisław Dąbrowski, Prof. Kazimierz Rykowski.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *