prawo

Czy warto „PATRZEĆ W PRAWO”?

Osoby perspektywicznie patrzące w przyszłość decydują się w większości na podjęcie studiów wyższych. Wybór kierunku podyktowany jest zazwyczaj chęcią wykonywania określonego zawodu. Biorąc pod uwagę różnorodność oferty edukacyjnej, można zastanawiać się czy studiowanie prawa jest w dzisiejszych czasach dobrym pomysłem na życie? Odpowiedź na to pytanie wydaje się prosta –oczywiście.
Aktualne potrzeby rynku pracy wymagają od potencjalnych kandydatów nie tylko rzetelnego wykształcenia, ale również umiejętności dynamicznego i skutecznego wykorzystywania umiejętności praktycznych w zależności od bieżących potrzeb pracodawcy.
Praktyczny profil kształcenia na kierunku prawo w Społecznej Akademii Nauk to połączenie dwóch podstawowych wartości: wiedzy teoretycznej, której posiadanie jest niezbędne dla zrozumienia mechanizmu funkcjonowania przepisów prawa i samej filozofii kierunku, a także umiejętności praktycznych, bez posiadania których nawet najlepszy Student nie jest w stanie podjąć samodzielnych działań lub nauczyć się współdziałania w zespole. To co wydaje się najważniejsze przy wyborze kierunku, to fakt, że absolwent prawa ma szeroki wachlarz możliwości. Będąc absolwentem prawa można wybrać zawód prokuratora, sędziego, adwokata, radcy prawnego lub notariusza. Osoba, która nie chce wiązać swoich losów z wymiarem sprawiedliwości, może zdecydować się na pracę np. w strukturach administracji publicznej lub jednostkach użyteczności publicznej, takich jak banki, urzędy państwowe, ośrodki przetwarzania danych. Na absolwenta czeka również praca w instytucjach specjalizujących się w czynnościach z zakresu kontroli i nadzoru, np. Narodowym Funduszu Zdrowia, Państwowej Inspekcji Pracy, a także Urzędach działających na rzecz Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urzędach Celnych i Skarbowych. Ponadto, prawnika coraz częściej poszukują mali i średni przedsiębiorcy, którym trudno samodzielnie prowadzić firmę w gąszczu przepisów prawnych. Zresztą… to tylko przykładowy katalog możliwości zatrudnienia.
Bez względu na dokonany wybór, ukończenie prawa gwarantuje nabycie umiejętności logicznego myślenia, szybkiego reagowania w trudnych i dynamicznie zmieniających się sytuacjach oraz organizowania pracy zarówno na własny rachunek, jak i w zespole. Wbrew potocznemu myśleniu, prawo to nie kierunek czysto humanistyczny. Absolwent prawa to osoba, która przede wszystkim musi umieć działać w skoordynowany sposób. Połączenie logiki, umiejętności oratorskich, analitycznego sposobu rozumowania, a często konieczności udawadniania faktów, wymaga analitycznego umysłu.
To jak w żarcie, który funkcjonował kilkanaście lat temu w środowisku akademickim. Reporter pytał trzech młodych ludzi o to, czy będą w stanie nauczyć się na pamięć książki telefonicznej. Student politechniki odpowiedział, że jest to możliwe po skonstruowaniu odpowiedniego programu, student medycyny odpowiedział, że ludzki mózg nie ma takich możliwości, a student prawa zapytał tylko- na kiedy? Taki sposób myślenia to już przeszłość. Nigdy nie należy mylić uczenia się na pamięć ze studiowaniem prawa. Studiowanie prawa, to przede wszystkim poznawanie przepisów należących do poszczególnych dziedzin, umiejętność dokonywania analizy i skutecznego poszukiwania związków między nimi, a przede wszystkim ich wykorzystywanie do rozwiązywania konkretnych problemów.
W opinii wielu młodych ludzi funkcjonuje przekonanie, że samo studiowanie prawa to najprostszy etap drogi. Problemy zaczynają się na etapie kontynuowania edukacji (tj. odbywania aplikacji prawniczych) lub poszukiwania zatrudnienia. Często słyszy się, że bez znajomości nie da się zostać prawnikiem. Może zabrzmi to trywialnie, ale te czasy dawno minęły. Aplikacje prawnicze stały się bardziej dostępne dzięki wprowadzeniu wyłącznie pisemnego systemu egzaminów, a znalezienie pracy poza wymiarem sprawiedliwości, to jak w każdym przypadku suma posiadanej wiedzy, umiejętności i cech osobowości.
To czego zdecydowanie brakuje na Wydziałach kształcących Studentów na kierunku prawo, to mała liczba zajęć praktycznych albo ich brak. Ogólnoakademicki profil kształcenia zapewnia rzetelną edukację na poziomie teoretycznym, ale minimalizuje to co istotne- praktykę. Na kierunku Prawa w Społecznej Akademii Nauk stawia się przede wszystkim na zajęcia praktyczne, sposób kształcenia w oparciu o system case – study, a także aktywny udział Studentów w symulacjach czynności procesowych i Akademiach prawa. Nowatorskie zajęcia np. z erystyki pozwalają Studentom zmierzyć się z rozwiązywaniem sporów nie tylko na płaszczyźnie prawa, ale również w życiu codziennym. Kameralna atmosfera pozwala na zindywidualizowanie podejścia do każdej osoby i zmniejszenie dystansu między Wykładowcami a Studentami.
Jednocześnie należy pamiętać, że prawo w SAN jest najlepszym wyborem w regionie łódzkim dla osób, które chcą podjąć edukację na Uczelni niepublicznej lub preferują zindywidualizowaną formę kształcenia.
Studiowanie prawa w SAN łączy w sobie trzy najważniejsze rzeczy:
1.Po pierwsze po skończeniu studiów masz wybór, co i z kim chcesz robić?
2.Po drugie – masz wiedzę, którą możesz wykorzystać i zaimplementować na wielu płaszczyznach.
3.Po trzecie- Contra facta non valent argumenta (wobec faktów argumenty muszą ustąpić) – prawo to po prostu dobry wybór.

prof-justyna-zajdel-zdjecie

Prof. Justyna Zajdel – Dyrektor Instytutu Prawa w Społecznej Akademii Nauk oraz Menedżer kierunku Prawo w SAN. Praktyka zawodowa w obrębie prawa cywilnego, prawa medycznego, prawa farmaceutycznego. Aktywność dydaktyczna w zakresie prawa cywilnego, prawa medycznego, prawa rodzinnego, prawa pracy.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *