Wpisy

Średniowieczne wzorce parenetyczne

Bardzo popularny temat, sprawdzający znajomość poznawanych…

Wizerunek matki w utworach średniowiecznych

Temat nie jest trudny. Jak się zapewne domyślasz, najczęściej…

Wyjaśnij znaczenie pojęcia „bowaryzm”

Temat nie jest łatwy, ale dla tych, którym postawa pani Bovary,…

Bohater romantyczny – kto to taki?

Bohater romantyczny to bardzo często artysta. W romantyzmie…

Świat jako teatr, człowiek jako aktor

Trudny, dość ambitny temat, który pozwala jednak rozwinąć…

Model romantycznej miłości i polemika z nim

W przypadku każdej epoki mamy w szkole do czynienia z tematami,…

Wypracowanie– Twoja opinia na temat poezji baroku

Brzmi trudno. Dotyczy zagadnienia niezbyt lubianego – rzadko…

Dramat Polaka i poety w Wielkiej Improwizacji

Temat ujmuje istotę treści Wielkiej Improwizacji. Aż się…

Kobieta w dziełach romantyków

Kobieta, żona, rodzina – to drugi pod względem popularności…

Mity romantyzmu umarłe czy ciągle żywe?

To jeden z tematów zbliżonych to tematów wolnych. Pozwala…