Studia na energetyce

Energia i odnawialne jej źródła, systemy energetyczne – dużo nauki, ale dużo satysfakcji i niemałe pieniądze.

Energetykę możesz studiować i dziennie, i zaocznie. Znajdziesz ten kierunek głównie na politechnikach, na uniwersytetach jest to raczej specjalizacja, np. na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie czy Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na kierunku technika rolnicza i leśna można wybrać specjalizacje odpowiednio technika motoryzacyjna i energetyka czy energetyka i odnawialne źródła energii. Politechniki we Wrocławiu i w Gliwicach oferują też studia w języku angielskim (drugiego stopnia). Przy czym śląska uczelnia prowadzi makrokierunek, łącząc edukację w temacie inżynierii środowiska i energetyki. Niektóre prowadzą kierunek na kliku wydziałach, jak Politechnika Gdańska, na której energetykę można studiować na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki (magisterskie), na Wydziale Mechanicznym (magisterskie) i wreszcie na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa (inżynierskie i magisterskie).
Warto też dodać, że na niektórych uczelniach energetyka jest kierunkiem zamawianym, a co za tym idzie najlepsi mają szansę na wysokie stypendia. Przykładem niech będzie Wydział Mechaniczno-Energetyczny Politechniki Wrocławskiej, który ma w swojej ofercie energetykę komunalną, będącą tzw. kierunkiem zamawianym.
Chcesz się dostać?
Musisz postawić na przedmioty ścisłe typu matma, fizyka czy chemia.

Chcesz studiować?

Przygotuj się na ciężką i systematyczną pracę. W czasie trzyletnich studiów inżynierskich będziesz mieć do zaliczenia około 15 egzaminów, na pewno w takiej formie zalicza się następujące przedmioty: chemia, matma, fizyka, mechanika, mechanika płynów, elektrotechnika, elektronika, technika cieplna, automatyka, konwersja energii, technologie energetyczne czy surowce energetyczne w Polsce.
Dla lubiących zmiany – małe pocieszenie: będą do zaliczenia także przedmioty nietechniczne, więc dla odmiany zgłębisz historię sztuki czy psychologię, oczywiście na poziomie podstawowym. Nie zabraknie też małej dawki ekonomicznej ? w dwóch pierwszych semestrach ? spotkasz się z makro- i mikroekonomią czy metodami oceny ekonomicznej.
A typowo kierunkowe przedmioty?
To m.in. gospodarka energetyczna. Na wykładach z tego przedmiotu omawia na przykład rolę energii w rozwoju ludzkości, przybliża krajowy system energetyczny i jego podsystemy: paliw stałych, paliw ciekłych, gazo energetyczny, elektroenergetyczny, cieplno energetyczny. Uczysz się tu również o możliwościach kojarzenia procesów cieplnych czy poznajesz metodykę wyznaczania wskaźników energochłonności, zasady wykorzystania energii odpadowej. Na ćwiczeniach wykonuje się obliczenia, które dotyczą np. oszczędności paliwa oraz wskaźników efektywności wykorzystania spalin, oblicza się też pojemności zasobników pary wodnej i ciepłej wody.
Przygotuj się też na laboratoria. Na przykład z techniki cieplnej będą i wykłady, i ćwiczenia i laborki. Na tych ostatnich powinieneś się nauczyć m.in. oznaczania ciepła spalania i wartości opałowej paliw określona metodą, pomiaru parametrów procesu spalania gazu ziemnego oraz emisji składników toksycznych czy pomiaru parametrów przepływowych gazu w rurociągach.
Przedmiot jest wprowadzony zazwyczaj na drugim roku i kończy się egzaminem.
W kolejnym semestrze, piątym, trzeba zaliczać egzaminem z konwersji energii. Ten przedmiot daje już bardzo zaawansowaną wiedzę – zajęcia dotyczą przemian energetycznych i sposobów efektywnego wytwarzania energii elektrycznej, omawiają obiegi cieplne, konwersję elektrochemiczną i ogniwa paliwowe. Elektrody, elektrolity, ogniwa galwaniczne, zamknięte obiegi termodynamiczne – tymi terminami będziesz szafować z pełną świadomością ich znaczenia.
Będziesz zarabiać
Jako absolwent dysponujesz wiedzą z zakresu energetyki cieplnej, energii odnawialnej, biopaliw, ciepłownictwa i ogrzewnictwa, ochrony środowiska oraz zarządzania rynkami energii.
Będziesz przygotowany do: projektowania i prowadzenia procesów stosowanych w energetyce i przemysłach pokrewnych, prowadzenia badań procesów przetwarzania energii maszyn i urządzeń energetycznych, realizacji modernizacji procesów i maszyn oraz wdrażania nowych technologii, zakładania małych firm i zarządzania nimi, kontynuacji edukacji na studiach doktoranckich i uczestniczenia w badaniach w dziedzinie szeroko rozumianej energetyki.
Możesz poszukać pracy w przedsiębiorstwach związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii. Powinni być specjalistami od problemów energetyki w jednostkach samorządowych. Absolwenci tego kierunku pracują przy projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań, stosowanych w energetyce i przemysłach pokrewnych. Zatrudniani są najczęściej w zakładach, zajmujących się wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii. Energetycy pracują także przy przedsięwzięciach, związanych z modernizacją i projektowaniem maszyn oraz wdrażaniem nowych technologii. W związku z działaniami proekologicznymi i polityką lepszej efektywności wykorzystania zasobów, energetycy mogą również znaleźć zatrudnienie w jednostkach samorządowych i zespołach administracji centralnej.

Uczelnie
Kierunek prowadzą głównie politechniki:

Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Wrocławska
Częstochowska
Gdańska
Łódzka
Poznańska
Śląska w Gliwicach
Warszawska
Radomska im. Kazimierza Pułaskiego
uczelnie techniczne:
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
uniwersytety:
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
państwowe wyższe szkoły zawodowe, m.in.:
PWSZ w Sulechowie, w Kaliszu, Nowym Sączu, w Elblągu

Ciekawe specjalizacje
ciepłownictwo i klimatyzacja
systemy, maszyny i urządzenia energetyczne
systemy sterowania i zarządzania w elektroenergetyce
zrównoważony rozwój energetyki
zaawansowane technologie energetyczne

Z planu zajęć
matematyka, fizyka, chemia, grafika inżynierska, mechanika techniczna, elektrotechnika i elektronika, automatyka, projektowanie, materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne, maszyny elektryczne, przesyłanie energii elektrycznej, termodynamika techniczna, mechanika płynów, technologia maszyn energetycznych, gospodarka energetyczna, ochrona środowiska w energetyce i odnawialne źródła energii, eksploatacja instalacji energetycznych, prowadzenie działalności przedsiębiorstwa energetycznego na rynku, rachunek prawdopodobieństwa, metody numeryczne, fizyka kwantowa, modelowanie matematyczne instalacji energetycznych

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *