Kim jest socjolog? To osoba intensywnie, stale, bezczelnie zainteresowana poczynaniami ludzi – tak odpowiada Peter Berger, znany amerykański socjolog, autor „Zaproszenia do socjologii”. A jak wyglądają studia na tym kierunku? Czy są dla każdego?
Socjologia to kierunek dla tych, którzy interesują się światem, ludźmi, lubią kontakt z człowiekiem. Ten ostatni warunek jest znaczący, ponieważ problemy interpersonalne mogą stanowić poważną przeszkodę w realizowaniu badań, obserwacji, wywiadów – a na tym polega praca socjologa. Jeśli chętnie analizujesz sytuacje społeczno-kulturalno-polityczne, uwielbiasz prowadzić dyskusje na różne tematy, to nie powinieneś mieć kłopotów w odnalezieniu się na tym kierunku. Na pewno warto mieć wysoką samodyscyplinę, bo studia wymagają bardzo dużo czytania i poszerzania wiedzy samodzielnie, na każdym kroku.
Osoby idące na socjologię powinny być altruistami, otwartymi na świat i problemy innych, o dużej skali tolerancji.

Esencja studiów

Jak się okazuje, studia są humanistyczne, owszem, ale możesz być zaskoczony np. statystyką, która uchodzi za jeden z trudniejszych przedmiotów, czy logiką. Tak jak wszystkich studentów, tak i przyszłych socjologów obowiązują przedmioty ogólne, czyli psychologia, filozofia, elementy ekonomii. Bardzo często do zaliczenia są też, nie zawsze lubiane przez humanistów, zajęcia z informatyki.

W kanonie studiów są przedmioty podstawowe, jak wstęp do socjologii czy historia społeczna. Sedno stanowią jednak te wprowadzające do badań socjologicznych: techniki i metody badań. W czwartym semestrze i na trzecim roku zgłębiasz już bardzo fachową wiedzę, zaliczając m.in. makrostruktury społeczne czy teorię rozwoju społecznego.
Twój blok przedmiotowy zależy w dużej mierze od Ciebie – wybierzesz specjalizację, a wraz z nią odpowiednie przedmioty.

Przykładowe przedmioty specjalizacyjne np. dla specjalności: socjologia zdrowia publicznego to: socjologia medycyny, problemy zdrowotne, współczesnych społeczeństw, grupy ryzyka, patologie społeczne, polityka zdrowotna, analizy epidemiologiczne.

Na socjologii polityki i stosunków międzynarodowych zaliczasz takie przedmioty jak:
psychologia polityczna, polityka ludnościowa w Polsce i Europie, elity polityczne i społeczne, instytucje Unii Europejskiej i ich ewolucja, ruchy społeczne i polityczne, społeczne uwarunkowania polityki międzynarodowej.

O specjalizacjach

Specjalizacje będziesz musiał wybrać na trzecim roku studiów. Masz do wyboru m.in. socjologię gospodarczą, która przygotuje Cię do pracy w przedsiębiorstwach na stanowisku konsultanta zawodowego, menedżera projektów unijnych dotyczących rozwoju kadr, specjalisty ds. selekcji i rekrutacji, ds. reklamy i marketingu. Możesz być specem od promocji firmy i public relations, badań rynku, wspierania przedsiębiorczości, integracji i reintegracji oraz reorientacji zawodowej.

Na wielu uczelniach popularnością cieszy się socjologia problemów społecznych. Polecana jest osobom nastawionym na kontakt z człowiekiem – przygotowuje do pracy w instytucjach pomocy społecznej, w organizacjach pozarządowych, w administracji państwowej i samorządowej. Po niej możesz też pracować w instytucjach unijnych jako: doradca zawodowy czy konsultant społeczny.

Absolwenci socjologii społeczności lokalnych są przygotowani do pracy w administracji publicznej, w instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych, instytucjach unijnych jako: mediatorzy i negocjatorzy, animatorzy kultury, radni, doradcy ds. tworzenia kampanii i programów wyborczych, strategii rozwoju lokalnego i regionalnego.

Teoria to za mało

Zdajesz sobie sprawę, że częścią wykształcenia socjologa musi być dobre przygotowanie praktyczne? Na praktykach, które trwają około trzech tygodni, będziesz przeprowadzać badania w terenie polegające na rozmowie z ludźmi o odmiennych kulturach, z różnych regionów.
Praca
Absolwenci socjologii są często zatrudniani jako specjaliści od kontaktów interpersonalnych w przedsiębiorstwach, autorzy i wykonawcy programów finansowanych przez UE. Mogą też robić karierę w mediach, branży reklamowej. Niekiedy pracują w administracji państwowej i samorządowej. Często socjolodzy są ekspertami od rozwiązywania konfliktów grupowych. Ponadto czeka na nich praca w domach pomocy społecznej, ośrodkach dla ludzi bezdomnych i uzależnionych, ośrodkach rehabilitacyjnych. Wielu absolwentów zakłada własne fundacje i stowarzyszenia.

Gdzie przykładowo możesz studiować socjologię?

Uniwersytet Gdański,

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Wrocławski