To kompleksowe wsparcie dla uczniów i uczennic w całej Polsce. Uważność na potrzeby młodzieży jest dziś ważniejsza, niż kiedykolwiek – oto co proponuje Fundacja EFC.

Wiele dróg, jedno stypendium

Pod takim hasłem Fundacja EFC rozpoczęła rekrutację do kolejnej edycji Horyzontów – programu stypendialnego, który już od 12 lat pomaga licealistom i licealistkom w nauce, rozwijaniu pasji oraz mądrym, odpowiedzialnym i szczęśliwym wkraczaniu w dorosłe życie. Zaproszenie kierowane jest do ósmoklasistów, którzy pochodzą z małych miejscowości, a chcieliby dalej uczyć się i rozwijać w wymarzonym liceum lub technikum w dużym mieście. Stypendium otrzymują na cały okres nauki w szkole średniej. Program Stypendialny Horyzonty objął już blisko 900 uczniów szkół ponadpodstawowych. Rekrutacja trwa od 15 lutego do 31 marca 2022 roku – wystarczy wypełnić formularz na stronie www.efc.edu.pl. Czym dokładnie są Horyzonty? Kto może ubiegać się o stypendium? Dlaczego dziś, bardziej niż kiedykolwiek, młodzież potrzebuje wsparcia?

Aleksandra Saczuk, prezeska Fundacji EFC

 

Dlaczego Horyzonty?

Program Stypendialny Horyzonty to odpowiedź Edukacyjnej Fundacji im. Romana Czerneckiego (Fundacji EFC) i Fundacji Rodziny Staraków na potrzeby młodych ludzi w zmieniającym się świecie oraz na wyzwania polskiego systemu edukacji. O jakiej szkole marzę? Wybieram profil ścisły, humanistyczny, a może chcę iść do technikum? Czy dam sobie radę w obcym mieście, z dala od rodziny? Jak wyobrażam sobie swoją przyszłość? Jak mogę mieć wpływ na życie swoje i mojej lokalnej społeczności?

Fundacja wspólnie ze stypendystami i stypendystkami szuka odpowiedzi na te wątpliwości. Pomaga uczniom i uczennicom w przejściu do kolejnego etapu edukacji i w odkryciu, co daje im szczęście. Pozwala im wykorzystać własny potencjał. Polska podstawa programowa nie wyposaża dzieci w odpowiednie kompetencje społeczne i cyfrowe, nie uwzględnia wyjątkowych umiejętności czy specjalnych potrzeb młodzieży. Nie odpowiada także na rosnące niepokoje i liczbę pytań, z którymi mierzą się osoby wkraczające w dorosłość w latach 20. XXI wieku.

 

W programie łączymy kilka elementów. Zapewniamy to, co podstawowe, np. mieszkanie, wyżywienie. Wtedy nasza młodzież może myśleć o tym, co naukowe – to gwarantują szkoły, z którymi współpracujemy. Jednak na tym się nie zatrzymujemy. Horyzonty to również stypendium rozwojowe. Pracujemy ze stypendystami i stypendystkami metodą tutoringu, towarzyszymy im w budowaniu poczucia własnej wartości, w odkrywaniu mocnych stron, zainteresowań i ich rozwijaniu. Żeby to się udało, kluczowe są bliskie, bezpośrednie relacje – to nasz wyróżnik.

Aleksandra Saczuk, prezeska Fundacji EFC

 

Fundacja EFC proponuje program, który poza możliwością nauki w najlepszych liceach i technikach w kraju, stawia na budowanie więzi z rówieśnikami, zaangażowanie społeczne i rozwój osobisty. To ambitne zadanie – oto jak je realizuje.

Co w ramach stypendium?

Stypendyści i stypendystki Horyzontów mogą liczyć na pokrycie kosztów nauki w liceum lub technikum w jednym z 12 dużych miast w całej Polsce – w Gdańsku, Warszawie, Krakowie, Wrocławiu czy Krośnie. Fundacja pokrywa koszty związane z mieszkaniem w bursie, wyżywieniem czy nauką języków obcych. Finansowe wsparcie dotyczy także pasji i zainteresowań, które stypendyści i stypendystki rozwijają wraz z zespołem fundacji dzięki pracy metodą tutoringu. Wspólnie spędzają letnie wakacje i zimowe ferie, biorą udział w warsztatach. To fundament oferty stypendialnej.

W Horyzontach przede wszystkim chodzi o kompetencje społeczne. Uczestnicy programu budują swoją tożsamość w zetknięciu z różnorodnością świata. Uczą się bycia empatycznymi i aktywnymi Polakami i Europejczykami. To również zobowiązanie ze strony uczestników i uczestniczek programu do działania na rzecz innych. Możliwości są różne, od wspólnego organizowania projektów społecznych po pomaganie młodszym koleżankom i kolegom. 

 

Igor, stypendysta Horyzontów

 

Nad stypendystami i stypendystkami czuwa kompetentny zespół, z wiedzą pedagogiczną i psychologiczną, który towarzyszy im na co dzień. Podopieczni Fundacji są traktowani poważnie i po partnersku, mają wpływ na kształt oferowanego wsparcia. W trudnych sytuacjach nigdy nie są sami, mają do dyspozycji profesjonalną pomoc psychologiczną. Stypendyści uczą się współpracować ze sobą, ale też wzmacniają swoje poczucie samodzielności. Możliwości jest wiele – tylko dzięki kreatywnemu działaniu i myśleniu, w szkole i poza szkolnymi schematami, młodzi ludzie odnajdą się w dynamicznie zmieniającym się świecie.

 

Dominika, stypendystka Horyzontów

 

O stypendium mogą ubiegać się ósmoklasiści z miejscowości do 30 000 mieszkańców, którzy planują naukę w jednej ze szkół średnich współpracujących z Fundacją EFC, a średni miesięczny dochód w ich rodzinie nie przekracza 1550 zł netto na osobę. Jak wygląda proces rekrutacji? Kim są koordynatorzy i koordynatorki programu? O tym wszystkim można przeczytać na www.efc.edu.pl. Rekrutacja do Programu Stypendialnego Horyzonty trwa do 31 marca – to szansa na nowe otwarcie, nową drogę dla dzieciaków z całej Polski.