Prawo zatrudnienia – nowe studia magisterskie w Koźmińskim

Osoby po licencjacie z nauk społecznych i humanistycznych mogą się już zapisywać na dwuletnie magisterskie studia specjalistyczne „prawo zatrudnienia”, uruchomione w tym roku w Akademii Leona Koźmińskiego w systemie niestacjonarnym.

– To idealne studia dla kogoś, kto chce związać swoją karierę z kadrami, rekrutacją, HR-em – uważa dr Arleta Nerka z Katedry Prawa Cywilnego i Prawa Pracy ALK, opiekun merytoryczny nowego kierunku.

Co w programie?

Program kształcenia przygotowali pracownicy naukowi Kolegium Prawa ALK we współpracy z praktykami ze świata biznesu. Głównym celem studiów jest dobre przygotowanie zawodowe przyszłych pracowników, rozumiejących strategiczne znaczenie zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach, reagujących szybko na trendy w otoczeniu prawno-ekonomicznym, w gospodarce polskiej, europejskiej i globalnej, otwartych na zastosowanie nowoczesnych technologii, komunikatywnych, z wysoką etyką pracy. Tacy absolwenci doskonale poradzą sobie w pracy w każdej firmie lub urzędzie, ponieważ studia wyposażą ich w odpowiednią wiedzę i kwalifikacje praktyczne, a także przygotują do nabywania nowych umiejętności, niezbędnych zwłaszcza w obliczu częstych zmian prawa.

Dodatkowe atuty studiowania

  • Dodatkowym atutem jest bezpośredni kontakt studentów z najlepszymi profesorami prawa, ekonomii i zarządzania, jakich zatrudnia uczelnia oraz uzyskanie dyplomu magistra prawa zatrudnienia najlepszej prywatnej uczelni w Polsce, a taki dyplom jest wysoko ceniony na rynku pracy.
  • Studia dają możliwość zdobycia wiedzy z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, zarządzania zasobami ludzkimi, prawa podatkowego, w tym m.in.: nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, rozstrzygania indywidualnych i zbiorowych sporów ze stosunku pracy, naliczania wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy, zasiłków chorobowych, rozliczania świadczeń pracowniczych, dokonywania rozliczeń m.in. z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i urzędami skarbowymi. Uzupełnieniem specjalistycznej wiedzy prawniczej będzie nauka przydatnych w biznesie umiejętności komunikacji społecznej i psychologii.
  • Studenci mogą rozwijać zainteresowania w studenckich kołach naukowych, uczestniczyć w badaniach naukowych i wymianie międzynarodowej. Po zaliczeniu wszystkich przedmiotów i po obronie pracy magisterskiej otrzymają dyplom ukończenia studiów II stopnia – prawo zatrudnienia i tytuł zawodowy magistra.

 

Studia trwają cztery semestry i odbywają się wyłącznie w trybie niestacjonarnym; kosztują 4200 zł za semestr. Kandydaci będą mogli zapoznać się szczegółowo z warunkami studiowania podczas dni otwartych: 29 czerwca, 20 lipca i 7 września o godz. 12:00.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *