Ostateczne wyniki egzaminu maturalnego 2017 – info z CKE

Matura 2017 – już wiadomo, ile osób zdało w tym roku egzamin dojrzałości. Centralna Komisja Egzaminacyjna podała ostateczne wyniki!

Do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej przystąpiło w maju i czerwcu 2017 r. 259 037 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, z czego 166 606 to absolwenci liceum ogólnokształcącego, a 92 431 technikum.

Łącznie egzamin maturalny zdało 218 779 uczniów, co stanowi 84,5%wszystkich zdających. Świadectwo dojrzałości otrzymało 89% absolwentów liceum ogólnokształcącego (148 158) i 76% absolwentów technikum (70 621).

Spośród wszystkich zdających egzaminu nie zaliczyło 40 258 osób, czyli 15,5%. Było to 18 448absolwentów liceum ogólnokształcącego (11%) i 21 810 uczniów technikum (24%).

Na poziomie podstawowym egzamin obowiązkowy z języka polskiego zdało 98% uczniów – 98 % w liceum ogólnokształcącym i 97% w technikum. Stuprocentową zdawalnością zakończył się egzamin z języków mniejszości narodowych: białoruskiego, litewskiego i ukraińskiego. Przystępowali do niego wyłącznie absolwenci liceum ogólnokształcącego.

86% uczniów zdało egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym. W liceum ogólnokształcącym pozytywny wynik otrzymało 90% uczniów, a w technikum 79%.

Spośród języków obcych nowożytnych najlepiej wypadł egzamin maturalny z języka hiszpańskiego, który na poziomie podstawowym zdało 99% osób przystępujących do egzaminu (99% w liceum i 89% w technikum).

98% zdających zaliczyło egzamin z języka francuskiego (99% w liceum i 76% w technikum) i języka włoskiego (98% w liceum i 94% w technikum). Pozytywny wynik z języka niemieckiego otrzymało 96%przystępujących do egzaminu (97% w liceum i 94% w technikum), a z języka angielskiego 95%zdających (96% w liceum i 92% w technikum). 93,5% osób zaliczyło egzamin maturalny z języka rosyjskiego (94% w liceum i 93% w technikum).

W sesji poprawkowej w sierpniu do egzaminu maturalnego przystąpiło 47 897 uczniów. Były to osoby, które przed wakacjami przystąpiły do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych i nie zaliczyły wyłącznie jednego egzaminu w części ustnej lub pisemnej. Tegoroczni absolwenci stanowili71% (34 062) wszystkich zdających egzamin w sesji poprawkowej.

Więcej informacji na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej https://www.cke.edu.pl/

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *