Społeczna Akademia Nauk w Łodzi – największa uczelnia niepubliczna w Polsce, oferuje kształcenie na 25 kierunkach we wszystkich rodzajach i typach studiów.  Oprócz stacjonarnych i niestacjonarnych studiów licencjackich oraz magisterskich, ma w swojej ofercie także studia podyplomowe, doktoranckie, studia przez internet oraz w języku angielskim. Dzięki wieloletniej współpracy SAN z Clark University (USA), studenci mają możliwość uzyskania amerykańskiego dyplomu Master, a nawet wyjechania na roczny staż w wybranej amerykańskiej firmie w ramach programu Optional Practical Training. SAN oferuje również studia MBA. W tym roku, poza stałą szeroką ofertą, uczelnia proponuje nowe kierunki i profile studiów:

Dziennikarstwo i Nowe Media (studia I stopnia

To studia przygotowane z myślą o tych, którzy chcą poznać, a z czasem tworzyć nowoczesne dziennikarstwo lub odnaleźć się w obszarach związanych z public relations. To najlepszy kierunek dla tych, którzy interesują się nowymi technologiami i chcą zdobyć profesjonalne przygotowanie do pracy w redakcjach dziennikarskich, agencjach PR lub domach mediowych. Unikatowy program studiów obejmuje przedmioty z zakresu nowych mediów, komunikacji społecznej, marketingu medialnego i PR. Cechą wyróżniającą te studia jest położenie nacisku na zajęcia warsztatowe,prowadzone przez aktywnych zawodowo dziennikarzy oraz specjalistów z zakresu PR.  To przede wszystkim ćwiczenia z dziennikarstwa prasowego, radiowego, telewizyjnego i internetowego oraz warsztaty z PR, kreowania wizerunku, negocjacji i mediacji, a także rzecznictwa prasowego. Zajęcia praktyczne odbywają się w SAN oraz w redakcjach mediów i instytucjach współpracujących z Akademią. Studenci mają także możliwość wzbogacenia swojej wiedzy w trakcie wyjazdów zagranicznych m.in. do instytucji Unii Europejskiej w Brukseli i Strasburgu oraz podczas współtworzenia uczelnianej redakcji.

Koordynator pojazdów autonomicznych – specjalność na kierunku Logistyka (studia I stopnia)

Społeczna Akademia Nauk wychodząc naprzeciw problemom branży transportowej i zmieniających się warunków prawnych oraz braku zasobów ludzkich, stworzyła innowacyjny program edukacyjny „Koordynator pojazdów autonomicznych”. Specjalność pod tą samą nazwą będzie realizowana od roku akademickiego 2018/2019 na studiach I stopnia na kierunku Logistyka w SAN. Partnerem strategicznym projektu jest LINK – największa firma transportowa w Polsce specjalizująca się w transporcie drogowym w Unii Europejskiej i posiadająca flotę ponad 1200 jednostek. Wsparcie merytoryczne specjalizacji udzieliło również Volvo Group Trucks. Grupa Volvo jest liderem wśród producentów pojazdów ciężarowych w technologii pojazdów autonomicznych. Projekt stwarza wiele możliwości dla studentów SAN, którzy będą mogli odbywać praktyki zawodowe w obu firmach, gdzie poznają najnowsze systemy zarządzania pojazdami i transportem. Na najlepszych studentów czekają również oferty zatrudnienia.

Japonistyka (studia I i II stopnia)

Japonistyka to kierunek, który cieszy się niesłabnącą popularnością. Studia są przeznaczone zarówno dla pasjonatów Japonii, jak i dla osób, które chciałyby poznać język, historię, religię, literaturę oraz cywilizację tego kraju i kładą szczególny nacisk na praktyczną naukę języka japońskiego. Program studiów wzbogacony jest o elementy ekonomii, polityki, geografii, sztuki oraz poszerza zakres wiedzy teoretycznej, umiejętności praktycznych i kompetencji związanych z tłumaczeniem tekstów specjalistycznych. Kierunek umożliwia spojrzenie na Japonię z różnych perspektyw.

Pielęgniarstwo (studia I stopnia)

Ze względu na duże zapotrzebowanie na dobrze wykształcony średni personel medyczny, w porozumieniu z instytucjami medycznymi z Łodzi i województwa łódzkiego SAN zdecydowała się na uruchomienie studiów na kierunku Pielęgniarstwo. Proponowany kierunek o praktycznym profilu kształcenia daje możliwość zdobycia nowych kompetencji zawodowych lub udoskonalenia posiadanych już umiejętności oraz pozwala absolwentom na podejmowanie indywidualnych zadań zawodowych czy prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług pielęgniarskich. Absolwent kierunku Pielęgniarstwo, w odpowiedzi na społeczne potrzeby i oczekiwania rynku pracy, zostanie w procesie kształcenia wyposażony w odpowiednie kompetencje zawodowe zgodne z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz koncepcją podejścia do pacjenta, uwzględniającą poszanowanie i respektowanie jego praw, empatycznego, skutecznego postępowania i porozumiewania się z pacjentem.

Szczegóły na www.san.edu.pl

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes