Nowe kierunki i rekrutacja na UMCS

Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa obecnie internetowa rejestracja kandydatów na studia. Na większości kierunków I stopnia potrwa ona do 10 lipca br.

UWAGA na terminy!

Nieco wcześniej – do 25 czerwca można się rejestrować na kierunki studiów, na których wymagany jest egzamin wstępny przed komisją rekrutacyjną (oferta kształcenia na Wydziale Artystycznym, logopedia z audiologią na Wydziale Humanistycznym oraz pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Wydziale Pedagogiki i Psychologii).

16 lipca komisje rekrutacyjne zakończą postępowanie kwalifikacyjne na kierunkach, na których nie przeprowadza się egzaminów wstępnych. Wtedy też ogłosimy listy rankingowe i listy osób zakwalifikowanych na studia. Odbędzie się to poprzez pisemne ogłoszenie w obiektach odpowiednich wydziałów oraz umieszczenie wyników postępowania na osobistych kontach kandydatów w systemie IRK.
W dniach 18-20 lipca będziemy przyjmować dokumenty w miejscach wyznaczonych przez dziekanów wydziałów i podanych do wiadomości kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (dot. kierunków innych niż prowadzone na Wydziale Artystycznym). W przypadku niewypełnienia limitu miejsc, komisja rekrutacyjna ogłosi następne listy osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca.

Co oferuje UMCS?

Uczelnia oferuje kształcenie na 11 Wydziałach w Lublinie i Wydziale Zamiejscowym w Puławach. Kandydaci na studia w UMCS mogą wybierać spośród niemal 80 kierunków i ok. 250 specjalności. Chętnych zapraszamy także na studia podyplomowe oraz na studia doktoranckie. Oferujemy również kierunki z językiem wykładowym angielskim.
Stale rozszerzamy naszą ofertę kształcenia i dostosowujemy ją do oczekiwań kandydatów oraz potrzeb zmieniającego się rynku pracy. 

Nowe kierunki

W roku akademickim 2019/2020 w ofercie UMCS znajdą się następujące, nowe kierunki studiów:

– Wychowanie fizyczne – studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia prowadzone Wydziale Zamiejscowym w Puławach;
– Polsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskie 
– studia stacjonarne I stopnia prowadzone w języku polskim i niemieckim na Wydziale Humanistycznym UMCS oraz na Uniwersytecie w Poczdamie;
– International relations 
 anglojęzyczne studia stacjonarne I stopnia prowadzone na Wydziale Politologii;
– Prawno-administracyjny  studia stacjonarne i niestacjonarne I oraz II stopnia prowadzone na Wydziale Prawa i Administracji

– Administracja publiczna  studia stacjonarne II stopnia o profilu praktycznym prowadzone na Wydziale Politologii;
– Społeczeństwo informacyjne – studia stacjonarne II stopnia prowadzone na Wydziale Politologii oraz Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki;
– Analityka gospodarcza 
 studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia prowadzone na Wydziale Ekonomicznym;
– Architektura informacji – studia stacjonarne II stopnia prowadzone na Wydziale Humanistycznym.

 

 

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *