Nowe kierunki dla humanistów i ścisłowców na UMCS-ie! 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej zaprasza na dwa nowe anglojęzyczne kierunki: Education and Therapy (Edukacja i Terapia, studia II stopnia) i bezpłatne studia na kierunku Intercultural communication in education and the workplace (komunikacja międzykulturowa w edukacji i na rynku pracy, studia II stopnia).

Nowości kierunkowe dla ścisłych umysłów

W tym roku UMCS zmodyfikował ofertę kształcenia pod kątem wzmocnienia dostępnych już kierunków i uruchomienia na nich nowych, praktycznych specjalności na studiach I oraz II stopnia.
W tym kontekście warto wspomnieć o fizyce komputerowej i fizyce medycznej – ciekawych specjalnościach proponowanych na studiach inżynierskich I stopnia z zakresu fizyki technicznej. 

Na fizyce komputerowej studenci poznają „narzędzia” informatyków oraz ich zastosowanie w rozwiązywaniu realnych problemów stawianych np. przez przemysł samochodowy, energetykę, medycynę, biochemię, astrofizykę, meteorologię i wiele innych, a wymagających znajomości praw i zjawisk fizyki. Znajdą się tutaj przedmioty spotykane na typowej informatyce, takie jak systemy operacyjne, budowa komputerów, czy języki programowania, ale także te nawiązujące do zastosowań informatyki w rozwiązywaniu problemów fizycznych, m.in. algorytmy w fizyce komputerowej, metody numeryczne i modelowanie procesów fizycznych czy informatyka kwantowa.

Z kolei specjalność fizyka medyczna skierowana jest do osób interesujących się wykorzystaniem metod fizycznych w medycynie. Doskonale wyposażone laboratoria optometrii, metod jądrowych czy biofizyki oferują studentom możliwość zdobywania praktyki w obsłudze najnowocześniejszego sprzętu medycznego, przy jednoczesnych gruntownych, fizycznych podstawach jego działania. Młodzi ludzie zapoznają się z urządzeniami stosowanymi zarówno w diagnostyce (np. USG, tomografia, rezonans) jak i terapii medycznej (np. urządzenia rentgenowskie i jądrowe). Poza tym poznają podstawy anatomii i fizjologii człowieka, podstawy optyki i jej zastosowania w optometrii. 

Na uwagę zasługuje także innowacyjna specjalność: technologie fotoniczne i światłowodowe dla studentów chemii II stopnia. Na studiach niestacjonarnych II stopnia proponujemy specjalność chemia materiałowa.
Równie ciekawą propozycją jest także bioanalityka – specjalność, która pojawi się na kierunku biologia II stopnia.

Nowości dla humanistów

Jednak nie tylko na kierunkach ścisłych proponujemy nowości. Humaniści również znajdą coś interesującego dla siebie. Na rusycystyce wprowadzamy dodatkową specjalność: język rosyjski z językiem angielskim w obsłudze ruchu granicznego. Jest to świetna propozycja dla osób, które chciałyby pracować jako specjaliści ds. ruchu granicznego i obsługi celnej (celnik, agent celny). Na tej specjalności studenci poznają terminologię fachową z dziedziny administracji, wymiany handlowej i turystycznej z dwóch języków obcych oraz podwyższą swoje kompetencje kulturowe i umiejętności praktyczne. Natomiast jeśli kandydat chce podjąć i prowadzić działalność gospodarczą na terenie Polski i Ukrainy, a także poznać fachową terminologię biznesową, język administracyjny, polityki i gospodarki – zapraszamy na ukrainistykę i specjalność język ukraiński w biznesie lub inną kolejną nową propozycję pn. język ukraiński w obsłudze administracyjno-celnej i turystycznej. 

Rozszerzyliśmy także ofertę dla osób zainteresowanych anglojęzycznymi ścieżkami kształcenia. Nową specjalność – International Institutions – proponujemy dla studentów II stopnia kierunku International Relations. W jej ramach będziemy kształcić przyszłych pracowników instytucji i organizacji międzynarodowych.


UMCS posiada Własny Fundusz Stypendialny

Wsparcie w ramach funduszu można otrzymać w jednej z czterech kategorii: za osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe oraz społeczne, a nowością ostatniej edycji tego stypendium jest szczególne docenienie absolwentów szkół ponadgimnazjalnych rozpoczynających kształcenie na pierwszym roku studiów na naszej Uczelni i jednocześnie posiadających osiągnięcia zdobyte jeszcze w szkole. Również w tym kontekście zachęcamy do aplikowania na studia kandydatów posiadających osiągnięcia zdobyte jeszcze w szkole, mają bowiem oni szansę uzyskać dodatkowe wsparcie finansowe już od pierwszego roku kształcenia na UMCS.
Idea utworzenia WFS wiąże się m.in. z realizacją głównych założeń polityki MNiSW dotyczącej podnoszenia jakości kształcenia w uczelniach wyższych, która ma być realizowana m.in. poprzez pozyskiwanie najlepszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Funkcjonujący Fundusz pomaga więc pozyskać kandydatów z najlepszymi wynikami, wyróżnia najlepszych studentów i doktorantów UMCS, podnosi jakość kształcenia, zwiększa także aktywność naukową, artystyczną czy sportową młodzieży.

11 lipca będą ogłoszone listy rankingowe i listy osób zakwalifikowanych na studia, a w dniach 13-14 lipca i 16 lipca UMCS będzie przyjmować dokumenty w miejscach wyznaczonych przez dziekanów wydziałów i podanych do wiadomości kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów. W przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym lub kolejnych terminach – komisja rekrutacyjna ogłosi następną listę osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *