Na kandydatów Politechniki Wrocławskiej czeka ponad 8 tys. miejsc i aż siedem nowych kierunków

– Najwięcej miejsc czeka na studiach stacjonarnych, przygotowaliśmy ich łącznie 7323 na  64 kierunkach – mówi Anetta Stypułkowska, szefowa Działu Rekrutacji PWr. – Mamy także szeroką ofertę dla tych, którzy chcą kontynuować naukę na studiach II stopnia.  Tutaj czeka 800 miejsc, 22 kierunki stacjonarne, w tym 12 w języku angielskim – dodaje. 

Dodatkowe 775 miejsc to oferta studiów niestacjonarnych (7 kierunków na I stopniu i 4  na II stopniu). 

Nabór potrwa do 7 lipca, a wyniki poznamy cztery dni później 11 lipca. Już 20  lipca wystartuje drugi nabór, przygotowana jest także trzecia rekrutacja – ruszy ona 8  września. 

– Jesteśmy również przygotowani na przyjęcie kandydatów z Ukrainy. Trzeba przy tym  pamiętać, że proces rekrutacyjny będzie wyglądał inaczej w przypadku osób, które  przebywały w naszym kraju przed wybuchem wojny, tych, które przyjechały do Polski po  24 lutego oraz kandydatów, którzy nadal przebywają w Ukrainie, a chcieliby rozpocząć  naukę na PWr – wyjaśnia Anetta Stypułkowska. 

Dokładne informacje w tym zakresie można znaleźć na stronie: https://wroclaw.tech/informacja-dla-obywateli-ukrainy

Nowości razy siedem 

W tym roku oferta PWr wzbogaciła się aż o siedem nowych kierunków. Na studiach  pierwszego stopnia uruchamiamy: geoenergetykę, inżynierię surowców mineralnych oraz  gospodarkę o obiegu zamkniętym. Z kolei na studiach magisterskich nowością są  kierunki: Urban Mining i Enviromental Quality Managment (studia w języku angielskim),  a także gospodarka przestrzenna oraz bezpieczeństwo i higiena pracy (które są studiami  czterosemestralnymi). 

– To kierunki odpowiadające na największe wyzwania współczesnego świata. Szkolić  będą się na nich specjaliści m.in. z zakresu ochrony środowiska, alternatywnych źródeł  energii czy zrównoważonego rozwoju miast. Kierunki w języku angielskim na studiach II  stopnia to z kolei odpowiedź na rosnące zainteresowanie naszą uczelnią ze strony  kandydatów zza granicy – podkreśla Anetta Stypułkowska. 

Pełną listę kierunków oraz wszystkie niezbędne informacje znajdują się na stronie  https://rekrutacja.pwr.edu.pl/