ckex440

Matura poszła nie tak? Mamy ważne info z CKE o poprawkach

Maturzysta, który uzyskał mniej niż 30% punktów z jednego z egzaminów obowiązkowych (albo w części pisemnej, albo w części ustnej), może przystąpić do egzaminu z tego przedmiotu w sesji poprawkowej w sierpniu.

Aby przystąpić do tego egzaminu, niezbędne jest złożenie pisemnego oświadczenia. Dokument ten absolwent musi złożyć nie później niż do 7 lipca 2017 r. do dyrektora szkoły, którą ukończył (lub do dyrektora OKE, jeżeli szkoła została zlikwidowana).

Wzór oświadczenia jesyt dostępny na stronie www.cke.edu.pl.

Informacja o tym, gdzie egzamin poprawkowy się odbędzie, zostanie opublikowana na stronie macierzystej okręgowej komisji egzaminacyjnej do 10 sierpnia br.

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 22 sierpnia 2017 r.

Część ustna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym z języka polskiego, języków mniejszości narodowych oraz z języków obcych nowożytnych odbędzie się między 23 a 25 sierpnia 2017 r.

Jeśli przed Tobą poprawka z języka polskiego, to zapraszamy na naszą stronę www.matura.com.pl, gdzie znajdziesz filmiki i materiały powtórkowe, które pomogą przygotować się do matury ustnej i pisemnej z języka polskiego.

kurs

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *