Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej egzaminu maturalnego w maju i czerwcu 2018 roku przystąpiło 248 762 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Do egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej w sierpniu 2018 roku przystąpiło 45 012 absolwentów. Były to osoby, które w maju i/lub w czerwcu 2018 roku przystąpiły do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej i nie zdały egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej.

Co mówią dane CKE?

Tegoroczni absolwenci – 31 479 osób – stanowili 70% wszystkich zdających egzamin w sesji poprawkowej.

Egzamin z języka polskiego zdało 98% tegorocznych maturzystów (w liceach – 98 %, w technikach – 97%), 88% z matematyki (w liceach 91%, a w technikach – 82%), języka angielskiego 96% (liceach 97%, a w technikach 95%), języka niemieckiego 95 % (w liceach – 96%, w technikach – 93%), francuskiego 99% (w liceach – 100%, technikach 75%), hiszpańskiego 97% (w liceach 98%, technikach 68%), włoskiego 99% (w liceach 99%, technikach 100%), a rosyjskiego 94% (w liceach 95%, technikach 92%).

Maturę z języków mniejszości narodowych, czyli języka białoruskiego, litewskiego i ukraińskiego zdało 100% osób.

Źródło: www.cke.edu.pl