Jeśli uczysz się w liceum lub technikum i interesujesz się rozwojem technologii przyjaznych środowisku, a także innowacyjnymi rozwiązaniami problemów związanych ze zmianą klimatu, zanieczyszczeniem środowiska, źródłami energii i gospodarką obiegu zamkniętego, to dla ciebie jest właśnie ten konkurs! Można wygrać w nim indeks Politechniki Warszawskiej i studia na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska bez kwalifikacji opartej na wynikach matury. Tematem tegorocznej edycji jest: „Zagospodarowanie wód opadowych”, zadaniem jest opracowanie koncepcji zmiany zagospodarowania wybranego terenu miejskiego w swojej okolicy. Celem tej zmiany powinno być bezpieczne i racjonalne przejęcie wód opadowych oraz ich zagospodarowanie, a więc poprawa bilansu lokalnych zasobów wody.

Gotową koncepcję, zgodną z wymaganiami konkursu i obecnym stanem wiedzy technicznej, należy przesłać do 31 marca 2023 roku.

Regulamin konkursu, opis zadania, informacje o nagrodach dla laureatów oraz materiały pomocnicze są dostępne na stronie: www.is.pw.edu.pl/konkurs