W katalogu kierunków studiów trudno znaleźć tak niezwykłe połączenie dziedzin jak to, które oferuje informacja naukowa  i bibliotekoznawstwo (BIN) na Uniwersytecie Warszawskim. Użyta w tytule metafora spotkania jest na miejscu!

 

Podczas trzyletniego licencjatu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa na WDIB UW studenci otrzymują wiedzę i doświadczenia studiów humanistycznych i ścisłych. Zaznajamiają się z najnowszymi technologiami informacyjnymi ery internetu i tajnikami powstawania średniowiecznych ksiąg rękopiśmiennych. Po studiach są gotowi do pracy w bibliotekach z niezwykłymi zbiorami specjalnymi, jak i w  profesjonalnych ośrodkach informacji naukowej, mogą być kustoszami historycznych kolekcji i brokerami informacji w centrach biznesowych. Osoby z pasją edukacyjną znajdą pracę przy promocji książki dla dzieci w bibliotekach publicznych, ci, którzy lepiej się czują w środowisku technologicznym, będą oczekiwani w zespołach tworzących biblioteki cyfrowe.

 

Połączenie humanistyki i technologii

Te studia to wyjątkowe spotkanie i harmonijne połączenie humanistyki i technologii. Na program zajęć składają się wykłady z historii kultury i literatury, warsztaty z promocji czytelnictwa i ćwiczenia w nowoczesnych laboratoriach komputerowych. Na jednych zajęciach dyskutuje się o pięknie estetyki inicjałów dawnych manuskryptów, na kolejnych o możliwości efektownego ich prezentowania w cyfrowych kolekcjach.

Przeszłość i przyszłość spotykają się nieustannie na konwersatoriach,  podczas praktyk zawodowych i studyjnych wyjazdów zagranicznych. Umowy Erasmus+ pozwalają studentom informacji naukowej i bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Warszawskiego na odwiedzenie szkół wyższych w Holandii, Niemczech, Bułgarii i Hiszpanii.

Jedną z najważniejszych zasad pozwalających naszym studiom nadążać za szybko zmieniającą się rzeczywistością świata informacji jest… ciągła modernizacja! Od najbliższego roku na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku BIN zostanie wprowadzony unowocześniony program – w jeszcze większej mierze odwołujący się do cyfrowych potrzeb współczesnej kultury i technologii. Zajęcia w jeszcze większej mierze zostaną oparte na koncepcie interaktywności, poznawania przez działanie.

A co mówią inni wykładowcy i studenci?

Zgłębisz historię książki i poznasz fascynujący obszar intelektualnych docieka                         

dr Dorota Pietrzkiewicz, historyczka książki i bibliotek

„To be librarian, or not to be librarian?” Parafrazując słowa Wiliama Szekspira, bez chwili wahania odpowiem: „to be”.

Ukończyłam studia z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej niemal ćwierć wieku temu i swojej decyzji absolutnie nie żałuję. Na studiach odnalazłam swoją pasję, jaką jest historia książki, tak rękopiśmiennej, jak i drukowanej. Nauczyłam się, że dzieje książek to losy pojedynczych egzemplarzy, całych kolekcji prywatnych bądź instytucjonalnych, a przede wszystkim to historie ludzi, którzy je pisali, ilustrowali, tłoczyli, oprawiali, finansowali ich wydanie, gromadzili oraz strzegli i chronili. To także etapy rozwoju: pisma i jego funkcji, sposobów wyrabiania papieru, technik drukarskich, graficznych, introligatorskich, form dystrybucji i kultury czytelniczej.

Zgłębiając historię książki, poruszam się po fascynującym obszarze intelektualnych dociekań i zagwozdek proweniencyjnych, typograficznych, autorskich – niekiedy nadających się na kanwę dobrego thrillera (przeczytacie „Imię róży” Umberto Eco lub „Klub Dumas” Arturo Pérez-Reverte). Dziś uczę tego wszystkiego. Niesamowicie mnie cieszy, gdy kolejne pokolenia podejmują trud poszukiwania zaginionych (w różnych okolicznościach) egzemplarzy (nadal nieodnaleziony jest egzemplarz skradziony w 1998 roku w Krakowie pierwszego wydania dzieła Mikołaja Kopernika „O obrotach sfer niebieskich” z 1543 roku), tropienia kuriozów w bibliotekach, np. książek oprawionych w ludzką skórę (dziś jest to trudne do zaakceptowania, ale w XVIII i XIX stuleciu był to materiał wykorzystywany przy oprawianiu prac o morderstwach czy traktatów medycznych) czy prób odszyfrowania zapisu tekstu, np. w rękopisie Wojnicza, który od ponad 200 lat jest przedmiotem intensywnych badań kryptologów.

Studia są interdyscyplinarne, dają możliwość nie tylko zapoznania się z teorią i historią, ale również uzyskania wielu umiejętności praktycznych.

 

Dowiadujemy się, jak sprostać nowym wyzwaniom w świecie książki i kultury

Dorota Grabowska

Decydując się na kierunek studiów, nie miałam wątpliwości – najważniejsze było to, że nie musiałam wybierać pomiędzy naukami ścisłymi i humanistycznymi. W tej chwili kierunek należy do nauk społecznych (nauki o komunikacji społecznej i mediach). W świecie namnażającej się informacji docieranie do wiarygodnych źródeł, selekcja, ocena, porządkowanie, opracowywanie, przekładanie na własne kategorie rozumowania, wykorzystywanie to umiejętności, które musimy posiadać. Bibliotekarze są w tym obszarze specjalistami.

Niezwykłe jest to, co dziś dzieje się w bibliotekach (szkolnych, publicznych, pedagogicznych, naukowych, fachowych), ośrodkach informacji i innych instytucjach kultury. One nie tylko gromadzą, opracowują, przechowują, udostępniają, informują, ale przede wszystkim animują kulturę i aktywizują środowiska lokalne.

Współczesność stawia przed instytucjami kultury coraz to nowe wyzwania, jak im sprostać dowiaduje się każdy student kończący studia na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo.

 

U nas nauczysz się, jak być specjalistą wysokiej klasy od informacji

dr hab. Grzegorz Gmiterek, www.wirtualnainformacja.pl

Program studiów odzwierciedla rewolucję informatyczną i informacyjną, jaka dokonała się w ostatnich latach. Rewolucję, która dotyczy zarówno komunikacji użytkowników, jak i ich współpracy, tworzenia multimedialnych treści, zapoznawania się z dokumentami cyfrowymi. Rozwój World Wide Web, narzędzi powiązanych ze zjawiskiem mobilności urządzeń czy oprogramowania powoduje zmiany w obszarze dostępu do informacji i wiedzy, również w kontekście działalności bibliotek. Celem studiów informacja naukowa i bibliotekoznawstwo jest kształcenie wysokiej klasy specjalistów w dziedzinie nauki o informacji, którzy mają wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu tworzenia, wyszukiwania, organizacji oraz udostępniania zasobów informacyjnych za pomocą narzędzi różnego typu (zwłaszcza cyfrowych).

Podczas zajęć studenci poznają sposoby i techniki korzystania z informacji oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych, w tym projektowania i wykorzystania systemów informacyjnych, a także specjalistyczne narzędzia umożliwiające dostęp do informacji oraz jej rzetelnej oceny.

 

W nowym roku akademickim – nowy program

Wiktoria Otfinowska, II rok studiów

Interesuję się m.in. psychologią, pracą z dziećmi, historią, literaturą, informatyką i filozofią – i okazało się, że ten kierunek zajmuje się moimi dziedzinami, a nawet oferuje jeszcze więcej! Uważam, że dzięki tak szerokiemu wachlarzowi tematów i zagadnień poruszanych w trakcie studiów każdy tutaj może znaleźć swoje miejsce, nawet jeśli wybierze te studia jako tzw. plan awaryjny. Warto wspomnieć, że studenci rozpoczynający naukę od roku akademickiego 2022/2023 będą uczeni według odnowionego i udoskonalonego programu studiów, który obejmuje jeszcze więcej zagadnień i umożliwi wszechstronny rozwój. Nie żałuję wyboru, ponieważ oprócz gromadzenia wiedzy i poszerzania horyzontów poznałam ludzi, z którymi łączą mnie zainteresowania. Warto zaryzykować i poszerzyć u nas swoje kompetencje!

 

Kierunek otwiera drzwi do pracy w instytucjach kultury

Anna Wiśniewska, II rok studiów

Informacja to obecnie najbardziej wartościowy towar na rynku. Jak ją obsługiwać, gromadzić, wyszukiwać? Tego uczy kierunek informacja naukowa i bibliotekoznawstwo. Otwiera on drzwi do pracy w instytucjach kultury, administracji, firmach międzynarodowych, a także można pracować jako freelancer. Studia uczą obsługi baz danych, podziału wiedzy czy komunikacji interpersonalnej potrzebnej przy pracy z ludźmi. Zapewniają zdobycie umiejętności potrzebnych na dynamicznie rozwijającym się rynku pracy.

Były to dla mnie studia pierwszego wyboru i kończąc obecnie drugi rok, nie żałuję tej decyzji. Zajęcia są wciągające, a wykładowcy zawsze chętni do odpowiadania na pytania studentów.

Autor: dr Michał Zając

Fot. Rawpixel.com/Shutterstok.com, archiwum prywatne 

 

Artykuły o kierunkach i rekrutacji na studia – w każdym wydaniu COGITO
Zapraszamy do czytania i prenumeraty!