Biogospodarka – studia w 3 miastach

 

Pomyśl o tym kierunku, jeśli interesujesz się nowoczesną gospodarką, lubisz zmiany i… życie w trasie. Biogospodarka to studia interdyscyplinarne prowadzone równolegle na Politechnice ŁódzkiejPolitechnice Warszawskiej i Wojskowej Akademii Technicznej.

 

Pięć lat temu Komisja Europejska przyjęła strategiczny dokument pt.: „Innowacje w służbie zrównoważonego wzrostu: Biogospodarka dla Europy”, w którym określono strategię i plan działań Unii Europejskiej w zakresie zmiany gospodarki europejskiej na gospodarkę opartą na zrównoważonym rozwoju i nowych technologiach biologicznych. Ustalono priorytety, m.in. prowadzenie zrównoważonej gospodarki zasobami naturalnymi, zmniejszenie zależności od zasobów nieodnawialnych, łagodzenie zmian klimatycznych i przystosowywanie się do nich przez opracowanie systemów produkcyjnych o mniejszej emisji gazów cieplarnianych, tworzenie miejsc pracy i utrzymanie konkurencyjności europejskiej gospodarki. Cele, jakie postawiono, są najlepszą charakterystyką nazwy nowego kierunku studiów. Biogospodarka to dział nauki, który uczy jak wykorzystywać biologiczne zasoby odnawialne w celu tworzenia dóbr i usług.

Jeden indeks – trzy uczelnie

Ale najpierw zasady studiowania, bo od nich uzależniona będzie twoja decyzja o wyborze tego kierunku.

Biogospodarkę studiuje się na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności, ale uwaga: na trzech uczelniach, czyli Politechnice Łódzkiej, Politechnice Warszawskiej oraz Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. A co to oznacza? To, że student kształci się przez trzy pierwsze semestry równolegle na każdej z uczelni macierzystych, realizując ten sam program studiów. Semestry: 4, 5 i 6 są semestrami rotacyjnymi, na których studenci wspólnie kształcą się na jednej uczelni: semestr 4 na Politechnice Łódzkiej, semestr 5 – Politechnice Warszawskiej, semestr 6 – na WAT.

Po tym semestrze odbywają się praktyki zawodowe. Na semestr 7 studenci wracają do swoich uczelni macierzystych i tam, na semestrze 7 realizują pracę dyplomową.

Niezależnie od tego, którą uczelnię wybierzesz jako macierzystą, to i tak otrzymasz dyplom inżynierski tych trzech uczelni.

Na maturze – przedmioty ścisłe

Choć ten sam program studiów, to zasady rekrutacji są różne dla uczeni.

Jeśli na uczelnię macierzystą wybierasz Politechnikę Łódzką i Wojskową Akademię Techniczną, to w rekrutacji liczy się matematyka, język obcy i jeden przedmiot do wyboru z listy: fizyka, chemia, biologia.

Na Politechnice Warszawskiej kandydat musi wykazać się dobrym wynikiem maturalnym z matematyki, która w procesie rekrutacyjnym jest przedmiotem obowiązkowym, jak również z języka obcego. Musi też wskazać jeden przedmiot do wyboru z listy: fizyka, chemia, biologia, informatyka.

Inżynieria środowiska + bioenergetyka + innowacje

Studia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i projektów. Większość przedmiotów skupia się na przetwórstwie spożywczym, inżynierii środowiska, bioenergetyce, technologiach i procesach przemysłowych. Program studiów obejmuje nie tylko wiedzę inżynierską, ale też z zakresu logistyki, ekonomii, regulacji prawnych oraz zarządzania własnością intelektualną. Tu zdobędziesz też umiejętności innowacyjnego podejścia do rozwiązywania problemów oraz kompetencje do współpracy nauki i biznesu.

Z planu zajęć

Na liście wykładanych przedmiotów są m.in.: technologie przetwarzania odpadów, recykling materiałów, inżynieria biomateriałów, projektowanie procesów technologicznych, podstawy technologii wody, ścieków i odpadów, chemia bioorganiczna, podstawy biogospodarki, urządzenia w biotechnologii środowiska, zarządzanie biznesem technologicznym, aspekty GMO w biogospodarce, maszyny robocze i urządzenia energetyczne w biogospodarce, wybrane zagadnienia prawa w biogospodarce, zasady zrównoważonego rozwoju w przemyśle, oceny środowiskowe w biogospodarce.

Po studiach będziesz specem od rozwiązywania problemów projektowania i funkcjonowania urządzeń, procesów i systemów w biogospodarce, wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, gospodarki odpadami, w tym recyklingu.

 

 

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *