Architektura krajobrazu – studia na czasie

Te studia mają coś z zarządzania, ale nie zasobami ludzkimi (jak mówią znawcy od human resources), tylko treścią i formą krajobrazu (jak mówią inżynierowie). Sprawdź, czy są dla ciebie.

Studia z architektury krajobrazu możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym, na uczelni publicznej czy niepublicznej. Aby pochwalić się dyplomem inżyniera architekta krajobrazu, musisz studiować siedem lub (w przypadku studiów niestacjonarnych) nawet osiem semestrów. Magistra zrobisz na kolejnych trzech semestrach.
A predyspozycje? Kandydata na studenta z zakresu architektury krajobrazu powinna cechować wyobraźnia przestrzenna i pamięć wzrokowa, jak również zamiłowanie do rysunku i innych sztuk plastycznych. Zamiłowanie do przyrody, krajoznawstwa i zainteresowanie naukami technicznymi to równie ważne predyspozycje umożliwiające w trakcie i po studiach realizację projektów koncepcyjnych oraz budowlanych.

Studiowanie zieleni według Mai Winnickiej
– Mogłabym dokonać podziału na dwa etapy. Pierwszy to cztery początkowe semestry – jak dla mnie było to łagodne wprowadzenie i ogólne potraktowanie tematu. Nie każdy z nas poradził sobie z takimi przedmiotami, jak botanika czy fizjologia roślin, drzewoznawstwo, rośliny zielne, gdyż trzeba było opanować sporą dawkę materiału, ale jest to podstawa na tym kierunku. Pierwsze lata to również doskonalenie technik artystycznych, czyli rysunek, rzeźba, projektowanie, co w dużej mierze sprawia studentom ogromną radość. Chyba nie ma osoby, która nie odnajdywałaby się w tych przedmiotach, gdyż proces rekrutacyjny doskonale weryfikuje nasze zdolności i nie jest tak łatwo, wbrew pozorom, pozytywnie zdać egzamin z rysunku. Trzeba wykazywać się zamiłowaniem do rysowania, malowania, gdyż programy komputerowe, umiejętność ich obsługi nie wystarcza, wręcz – mogę powiedzieć z własnego doświadczenia – potencjalni klienci często cenią sobie bardziej prace wykonane umiejętnie, ale ręcznie, prawdziwy architekt krajobrazu musi umieć narysować coś na „gorąco”.
Ponadto fizjografia , ekologia, fitosocjologia – dużo informacji, przy tym wyjazdy terenowe pomagające w zrozumieniu pewnych procesów i z pewnością integrujące rok.
Drugi rok to również historia architektury i sztuki ogrodowej – szczególnie dla mnie niezbędne doświadczenie, doskonała prowadząca i sporo ciekawych informacji… Z kolei uprawa i nawożenie gleby to jedne z niewielu przedmiotów laboratoryjnych, na których trzeba wytrwałości i sporej dawki zaangażowania.
Na drugim etapie, czyli trzecim i czwartym roku, wprowadzane są przedmioty ścisłe, przybliżające do pracy w zawodzie. Zaczynają się przysłowiowe schody ? przedmioty typu: urządzanie czy potocznie nazywane roboty ziemne – niejednemu spędzały sen z powiek. Przedmiot trudny, wymagający precyzji, cierpliwości i czasu, dużo czasu, ale sądzę, że są to również kwestie trafienia na odpowiedniego wykładowcę.
Na czwartym roku skupiamy się już bardziej na pracy dyplomowej. Przeważnie – na etapie prac inżynierskich – jest to projekt zagospodarowania jakiegoś terenu plus opis. Ja, chcąc połączyć moje zainteresowania ochroną środowiska i kształtowaniem krajobrazu, przygotowałam koncepcję zagospodarowania terenu z analizą dotychczasowych funkcji i możliwościami wykorzystania w przyszłości, tak aby środowisko na tym nie ucierpiało. Wszystko zależy, od tego, do jakiej katedry należy nasz promotor, ja wybrałam Katedrę Ochrony Środowiska, ale równie dobrze może to być Katedra Sztuki i wtedy jest możliwość wykonania bardziej artystycznej pracy.

Potrzeba praktyki
Kiedy dobra wiedza teoretyczna zostaje poparta praktyką , wtedy rodzą się najlepsi fachowcy. Nie obijaj się zatem na praktykach, tym bardziej że są one obowiązkowe w planie studiów i zalicza się je na ocenę.
Zazwyczaj praktyki trwają około 4 tygodni w wakacje, ale… Warszawska SGGW na przykład wymaga w sumie 12 tygodni praktyk, które należy odbyć w czwartym, piątym i szóstym semestrze.
Celem praktyk jest maksymalne przybliżenie do zawodu, czyli udział (zdolniejsi studenci wykonują samodzielnie projekty) w: projektowaniu obiektów architektury krajobrazu, urządzaniu i pielęgnacji terenów zieleni, rekultywacji terenów zdegradowanych, konserwacji zabytkowych założeń ogrodowych czy w produkcji i pielęgnowaniu szkółkarskiego.
Ważne jest, żeby miejsca odbywania praktyk były zróżnicowane, czyli np. połowa w szkółce drzew i krzewów, a reszta, np. w biurze projektowym.
Nie musisz koniecznie szukać projektowo-wykonawczych, architektoniczno-ogrodniczych czy miejskich przedsiębiorstwach zieleni lub robót ogrodniczych, możesz po prostu praktykować w zakładach doświadczalnych uczelni.

Kiedy praca się opłaca
Jako absolwent będziesz mieć wiedzę nie tylko z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych, ale też technicznych i sztuk pięknych, w związku z tym przyjemnością będzie dla ciebie kształtowanie obiektów architektury krajobrazu, zgodnie z potrzebami użytkowymi, psychicznymi i biologicznymi człowieka. Projektowanie ogrodów, parków, skwerów, krajobrazu miast, wsi. W biurze projektowym lub we własnej firmie. Znajdziesz też pracę w pracowniach architektonicznych, jednostkach organizacyjnych związanych z budową i pielęgnowaniem obiektów architektury krajobrazu. Możesz wyspecjalizować się bardziej w ochronie i rewitalizacji historycznych układów urbanistycznych albo w kształtowaniu krajobrazu miejskiego i otwartego.
A są jeszcze plany zakładania nowych parków narodowych, w czym możesz uczestniczyć. Znajdziesz też pracę w urzędach i placówkach związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego.

Z planu zajęć
biologia roślin, ekologia, historia sztuki, rysunek i rzeźba, fizjografia, gleboznawstwo, szata roślinna i fauna, budownictwo, instalacje budowlane i materiałoznawstwo, historia sztuki ogrodowej, grafika inżynierska, geodezja, zasady projektowania krajobrazu, projektowanie obiektów architektury krajobrazu, budowa i pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu, matematyka, geometria wykreślna, historia i teoria kształtowania przestrzeni, planowanie przestrzenne, kształtowanie krajobrazu miast, kształtowanie krajobrazu obszarów wiejskich, ochrona krajobrazu, inżynieria krajobrazu, systemy informacji przestrzennej, socjologia i psychologia środowiskowa, prawo, ekonomia i zarządzanie

Gdzie studiować?
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Uniwersytet Rzeszowski
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *