Zarządzanie – może to studia dla ciebie?

Zarządzanie nosi miano jednego z najpopularniejszych kierunków według ogólnej liczby kandydatów. Każda firma, instytucja, fundacja potrzebuje specjalisty w dziedzinie marketingu. Może są to studia dla Ciebie?

Wymagania uczelni

Jeśli zdecydujesz się na zarządzanie, na maturze dobrze zdawaj matmę, geografię lub historię, lub WOS. Postaraj się też o dobry wynik z języka obcego. Uczelnie przeważanie te przedmioty biorą pod uwagę przy naliczaniu punktów.

Kto się tu odnajdzie

Każdy, kto ma podejście do ludzi i potrafi wynegocjować od nich odpowiednie zachowanie.
Zarządzanie to w końcu dział kierowniczy. Obejmuje planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrolowanie. Jak mówi definicja, jest to zastosowanie środków w celu osiągnięcia wyznaczonego efektu. Z pewnością odnajdą się tu ci najbardziej samodzielni i ambitni, z chęciami do rozwoju zawodowego, z parciem na karierę. Żeby w przyszłości motywować innych, trzeba samemu posiąść zdolność twórczego podchodzenia do realizowanych zadań. Liczą się zatem: operatywność, przedsiębiorczość, uporządkowanie, a z drugiej strony komunikatywność i otwartość. Kierownik, lider musi lubić pracę z ludźmi. Powinien umieć przewidywać, zapobiegać, łagodzić spory, czyli trochę psychologii i szczypta dyplomacji. A jeszcze wiedza!

Do zaliczenia

Jak się okazuje sporo jest przedmiotów tzw. pamięciowych, jak np. prawo, które zgłębia się praktycznie przez całe studia (podstawy prawa, prawo cywilne, prawo handlowe), czy psychologia.
Zmorą studentów na pierwszym roku bywa mikroekonomia (bardzo trudna, ale możliwa do przyswojenia przez zrozumienie), a także matematyka i rachunek prawdopodobieństwa.
Do pokonania w pierwszych semestrach są też: finanse, logika pragmatyczna, nauka o organizacji, podstawy prawa, podstawy zarządzania. W kolejnych semestrach kolejna zmora ? statystyka opisowa, niewątpliwie sprawia najwięcej trudności. Na przykład studenci UW mają do zaliczenia statystykę opisową (trzeci semestr) i matematyczną (czwarty semestr). Właśnie przez nie II rok jest uznawany wśród żaków za najtrudniejszy.
Pozostałe przedmioty kierunkowe, choć też nie należą do najłatwiejszych, są do przebrnięcia: analiza finansowa, badania marketingowe, informatyczne systemy zarządzania.
Na trzecim roku i na studiach uzupełniających, ścieżkę przedmiotową narzuca wybrana specjalizacja, np. na zarządzaniu personelem dojdzie psychologia decyzji i ryzyka czy diagnostyka ekonomiczna przedsiębiorstwa.

Do odbycia praktyki

Praktyki zawodowe na zarządzaniu nie są obowiązkowe, ale odbywanie ich w dobrze zarządzającej firmie może sporo Cię nauczyć. Przypatrywanie się, jak pracują szefowie poszczególnych działów, przygotowywanie prostszych raportów czy budowanie bazy danych, ale też udział w konferencjach wewnątrz firmy, w spotkaniach handlowych, z klientami firmy ? dają tzw. pojęcie o pracy, oswajają ze środowiskiem, powodują, że na rozmowach wstępnych o pracę po studiach masz podstawę w swoim CV i naprawdę nie czujesz się jak osesek.
Uczelnie zapewniają staże, mając podpisane umowy z różnymi korporacjami, ale czy to są Twoje wymarzone miejsca na praktyki, to już inna sprawa. Zawsze możesz sobie sam wyszukać interesującą ? ze względu na dojazd, na branżę, renomę ? firmę. Szukaj wszędzie ? w gazetach, portalach pracy. Często firmy zamieszczają ogłoszenia wprost skierowane do studentów ? warto tylko upewnić się co do działalności takiej firmy i zrobić mały wywiad na jej temat. Niektóre portale internetowe organizują konkursy, w których wygraną jest staż w ciekawej, międzynarodowej korporacji. Alternatywą w poszukiwaniach i praktyk, i pracy jest studenckie Biuro Karier działające przy niemal każdej uczelni. Tu znajdziesz listę przedsiębiorców i firm przyjmujących na staż lub ogłoszenia o pracę.

Opcja in English
Bez wyjeżdżania z Polski? Owszem, jest to możliwe, choć z pewnością kosztowne. Business Management, czyli na przykład zarządzanie w biznesie prowadzi m.in. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Tytuł Bechelora można tu uzyskać, płacąc za rok nauki 4600 euro. Studia skierowane są również do studentów z zagranicy.
Możliwość studiowania po angielsku dają też uczelnie niepubliczne. W międzynarodowym środowisku studiuje się w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, gdzie uruchomiony został kierunek BBA Program in Managment, czyli studia pierwszego stopnia, z możliwością kontynuacji nauki po wyborze programów prowadzonych we współpracy z uczelniami zagranicznymi. Koszt jednego semestru to około 7000 złotych.

Opcja dla ambitnych i po pierwszym roku

Jeśli jednak nie stać Cię na tak drogie studia, a chciałbyś się znaleźć w międzynarodowym gronie studentów, masz jeszcze możliwość wyjazdu w ramach Erasmusa na uczelnię zagraniczną. A jakie warunki musi spełniać stypendysta?
Przede wszystkim liczą się wyniki w nauce i znajomość języków. Na Uniwersytecie Jagiellońskim stażyści są wybierani w drodze selekcji na podstawie zaświadczeń o średniej z ocen, znajomości języka kraju docelowego oraz opinii opiekuna naukowego na temat studenta. Minimalny czas stażu wynosi trzy miesiące.
Podobnie jest na Uniwersytecie Warszawskim. Wyjazd na stypendium zagraniczne ma mnóstwo zalet: za udział w programie nie są pobierane opłaty, na wyjeździe otrzymuje się stypendium, dzięki któremu koszty nauki nie obciążają rodzinnego budżetu. Polscy studenci często podejmują lekkie prace w czasie pobytu na stypendium i doskonale sobie radzą z utrzymaniem się.
Pobyt za granicą, nauka w wielokulturowym, wielojęzykowym środowisku to niesamowite doświadczenie, które procentuje w całym życiu zawodowym.

Do pracy

Czy absolwenci zarządzania od razu wskakują na stanowiska kierownicze? Niekoniecznie, a nawet dość rzadko. Zwykle muszą się sprawdzić w danej dziedzinie jako szeregowi pracownicy, ale na awans mają największe szanse. I w rzeczywistości awansują najszybciej, ale być może wynika to z tego, że idą do pracy już z odpowiednim nastawieniem, traktując pierwsze stanowiska jako klucz do zajęcia właściwych etatów, jako potrzebne doświadczenie.
Menedżerowie potrzebni są w każdej branży – handlowej, usługowej, przemysłowej, w agencjach konsultingowych czy rządowych. Możesz być menedżerem średniego stopnia, analitykiem czy projektantem systemów organizacji i zarządzania, specjalistą ds. marketingu. Wielu absolwentów zarządzania po zdobyciu kwalifikacji i stabilizacji zawodowej zakłada własne firmy.

Z planu zajęć
nauka o organizacji, finanse, prawo, matematyka, statystyka opisowa, podstawy zarządzania, zachowania organizacyjne, zarządzanie projektami, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie jakością, informatyka w zarządzaniu, rachunkowość finansowa, finanse przedsiębiorstwa, marketing, badania marketingowe, procesy informacyjne w zarządzaniu, bezpieczeństwo publiczne, dowodzenie, operacje i techniki operacyjne, koncepcja zarządzania, mikroekonomia, makroekonomia, prawo cywilne, etyka w zarządzaniu, statystyka matematyczna, zarządzanie strategiczne, zarządzanie procesami, marketing międzynarodowy, rachunkowość zarządcza, przedsiębiorczość, prawo handlowe, logistyka, psychologia w zarządzaniu, negocjacje, badania operacyjne, dowodzenie operacyjne

Masz wybór specjalizacji
business management
infomarmyka w zarządzaniu
komunikacja w biznesie
zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami
marketing
zarządzanie międzynarodowe
zarządzanie usługami
zarządzanie w administracji publicznej
zarządzanie zasobami ludzkimi, przedsiębiorczość i zarządzanie rozwojem firmy
zarządzanie i marketing w gospodarce żywnościowej
zarządzanie multimediami zarządzanie gminą i polityka lokalna

Uczelnie, na których mógłbyś studiować zarządzanie:
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Warszawski
Szkoła Główna Handlowa
Uniwersytet Opolski
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *