Wyniki Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2019

Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2019: na czele Uniwersytet Warszawski, tuż za nim Uniwersytet Jagielloński, na trzecim miejscu Politechnika Warszawska. Akademia Leona Koźmińskiego po raz 20. najlepsza w grupie uczelni niepublicznych. Znamy także zwycięzców w rankingach 68 kierunków studiów, dzięki czemu maturzyści mogą wybrać te uczelnie i wydziały, które prowadzą je na najlepszym poziomie. To jubileuszowa, dwudziesta edycja Rankingu.

Ranking Perspektyw uwzględnia 29 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów: Prestiż, Absolwenci na rynku pracy, Potencjał naukowy, Efektywność naukowa, Potencjał naukowy, Innowacyjność i Umiędzynarodowienie. Czyni to z niego jeden z najbardziej rozbudowanych i najbardziej transparentnych rankingów edukacyjnych na świecie. Jest też jednym z czterech, które posiadają międzynarodowy certyfikat jakości „IREG Approved”. Jego metodologię opracowuje Kapituła pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, b. prezesa Polskiej Akademii Nauk.

– W roku 2000 profesjonalny Ranking Szkół Wyższych wydawał się w Polsce równie niewyobrażalny, jak dziś nie wyobrażamy sobie, że mogłoby go nie być. 20 lat Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy pozwala nam nakreślić wiarygodny i pełny obraz polskiego szkolnictwa wyższego w tym okresie. Będziemy go kreślić dalej w latach, które nadejdą, bo jesteśmy przekonani, że – trawestując hasło tegorocznego zwycięzcy, Uniwersytetu Warszawskiego – 20 lat to dobry początek – mówi Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, inicjator rankingu.

Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2019 to w istocie cztery rankingi odzwierciedlające różne misje pełnione przez polskie uczelnie. Są to:

Pełne wyniki Rankingu Szkół Wyższych oraz Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2019 są dostępne pod adresem: www.ranking.perspektywy.pl

Wyniki Rankingu Szkół Wyższych 2019

I. Ranking Uczelni Akademickich

1    Uniwersytet Warszawski
2    Uniwersytet Jagielloński
3    Politechnika Warszawska
4    Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
5    Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
6    Politechnika Wrocławska
7    Politechnika Gdańska
8=  Uniwersytet Wrocławski
8=  Gdański Uniwersytet Medyczny
8=  Politechnika Łódzka
11   Politechnika Śląska
12   Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
13= Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
13= Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
15= Szkoła Główna Handlowa
15= Uniwersytet Mikołaja Kopernika
15= Warszawski Uniwersytet Medyczny
18= Akademia Leona Koźmińskiego
18= Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
20= Politechnika Poznańska
20= Uniwersytet Łódzki

II. Ranking Uczelni Niepublicznych

1    Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
2    SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
3    Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
4    Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
5    Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
6=  Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
6=  Collegium Civitas w Warszawie
8=  Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach
8=  Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego
10  Dolnośląska Szkoła Wyższa z siedzibą we Wrocławiu

III. Ranking Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych

1   Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
2   Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
3   Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
4   Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. H. Cegielskiego w Gnieźnie
5   Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu

Podrankingi w typach uczelni

Najlepszy uniwersytet – Uniwersytet Warszawski
Najlepsza uczelnia techniczna – Politechnika Warszawska
Najlepsza uczelnia ekonomiczna – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Najlepsza uczelnia rolnicza – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Najlepszy AWF – Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
Najlepsze uczelnie pedagogiczne (ex aequo): Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie i Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Najlepsi w poszczególnych kryteriach

Lider umiędzynarodowienia – Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
Uczelnia o najwyższym potencjale naukowym – Uniwersytet Jagielloński
Uczelnia o najwyższej efektywności naukowej – Uniwersytet Warszawski
Uczelnia o najwyższym prestiżu – Uniwersytet Jagielloński
Lider na rynku pracy – Politechnika Warszawska
Lider publikacji – Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Lider innowacyjności – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

IV. Ranking Kierunków Studiów 2019 (bez technicznych)

Administracja
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Prawa i Administracji

Analityka medyczna
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Farmaceutyczny

Archeologia
Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

Architektura krajobrazu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Astronomia
Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

Biologia
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

Biotechnologia (mgr)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Chemia
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Chemii

Dietetyka
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Lekarski

Dziennikarstwo i komunikacja
Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

Ekonomia (ex aequo)
Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych
Szkoła Główna Handlowa

Farmacja
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Farmaceutyczny

Filologie obce i lingwistyka
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

Filologia polska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

Filozofia
Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

Finanse i rachunkowość
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Fizjoterapia (ex aequo)
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Nauk o Zdrowiu
Warszawski Uniwersytet Medyczny, II Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, z Oddziałem Fizjoterapii

Fizyka
Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

Geografia
Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

Geologia
Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii

Gospodarka przestrzenna
Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury

Historia
Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

Informatyka (mgr)
Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Kierunek lekarski
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Lekarski

Kierunek lekarsko-dentystyczny (ex aequo)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Lekarski
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

Kierunki o żywieniu i żywności
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Kierunki rolnicze i leśne
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Leśny

Kosmetologia
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Farmaceutyczny

Kulturoznawstwo
Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

Matematyka
Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Ochrona środowiska
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Chemii

Pedagogika
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych

Pedagogika specjalna
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych

Pielęgniarstwo
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Nauk o Zdrowiu

Politologia
Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

Położnictwo
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Nauk o Zdrowiu

Prawo
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Prawa i Administracji

Psychologia
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Filozoficzny

Socjologia
Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

Stosunki międzynarodowe
Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

Teologia
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Wydział Teologii

Turystyka i rekreacja
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

Weterynaria
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Wychowanie fizyczne
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, Wydział Wychowania Fizycznego

Zarządzanie (ex aequo)
Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Zdrowie publiczne
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Nauk o Zdrowiu

Zootechnika
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

Ranking Studiów Inżynierskich 2019

Architektura
Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury

Automatyka i robotyka
Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Biotechnologia (mgr inż.)
Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

Budownictwo
Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

Elektronika i telekomunikacja
Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Elektrotechnika
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Energetyka
Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Fizyka techniczna
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Geodezja i kartografia
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

Górnictwo i geologia
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

Informatyka (mgr inż.)
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

Inżynieria biomedyczna
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Inżynieria chemiczna
Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

Inżynieria materiałowa
Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej Elektroniki i Telekomunikacji

Inżynieria środowiska
Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

Logistyka
Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania

Mechanika i Budowa Maszyn (ex aequo)
Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Mechatronika
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Technologia chemiczna
Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

Transport
Politechnika Warszawska, Wydział Transportu

Zarządzanie i inżynieria produkcji
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Zarządzania

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *