Uniwersytet Zielonogórski rekrutuje na ratownictwo medyczne!

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego otrzymał zgodę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na uruchomienie kierunku ratownictwo medyczne. W związku z tym w sierpniu br. zastał uruchomiony nabór na ten kierunek.

 

Co się liczy w rekrutacji

Przedmioty maturalne brane pod uwagę przy rekrutacji na ten kierunek to: język obcy nowożytny oraz jeden z przedmiotów wybrany pośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, matematyka. Proces rekrutacji jest dokładnie taki sam jak na inne kierunki, tj. od dzisiaj, 1 sierpnia br. będzie prowadzona elektroniczna rejestracja, a następnie 18 września nastąpi ogłoszenie list rankingowych osób zakwalifikowanych do przyjęcia. Przyjmowanie dokumentów od tych osób będzie się odbywać od 19 do 22 września br. Ogłoszenie list osób przyjętych i nieprzyjętych na studia nastąpi 25 września br.

Limit na pierwszy stopień studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wynosi po 30 miejsc.

 

Co dają studia

Absolwent studiów otrzyma tytuł zawodowy licencjata ratownictwa medycznego. Będzie przygotowany do samodzielnego wykonywania medycznych czynności ratunkowych w jednostkach systemu, głównie zespołach ratownictwa medycznego, centrach powiadamiania ratunkowego, lotniczym pogotowiu ratunkowym i szpitalnym oddziale ratunkowym. Po ukończeniu studiów absolwent ratownictwa medycznego będzie mógł także prowadzić kursy, szkolenia i pokazy z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz utrzymywać w pełnej gotowości stacjonarne i mobilne punkty ratownicze. Będzie także potrafił komunikować się z chorym i poszkodowanym, współpracować z lekarzem, pielęgniarką i pozostałym personelem medycznym w zakresie medycznych czynności ratunkowych.

Absolwent będzie przygotowany do podjęcia studiów II stopnia i do złożenia Państwowego Egzaminu z Ratownictwa Medycznego (PERM).

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *