Uniwersytet Łódzki – nowy kierunek o zarządzaniu robotami

W tym roku Wydział Zarządzania UŁ po raz pierwszy przeprowadzi nabór na kierunek Automatyzacja Procesów Biznesowych – BPA. Są to studia I stopnia realizowane w trybie stacjonarnym, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom rynku coraz bardziej podlegającego wpływom technologii cyfrowych.

Nowy trend w zarządzaniu robotami

Automatyzowanie procesów z wykorzystaniem robotów jest trendem wyraźnie rozwijającym się w różnych obszarach współczesnego biznesu – od tworzenia faktur i przyjmowania reklamacji, aż po obsługę klienta i podejmowanie autonomicznych decyzji operacyjnych. Dzięki robotom przejmującym na siebie monotonne, powtarzające się zadania, liczba błędów popełnianych przez ludzi ulega ograniczeniu oraz zwiększa się satysfakcja człowieka z wykonywanej pracy. W konsekwencji pracownicy mogą poświęcić więcej czasu na zadania wymagające od nich kreatywności i zaangażowania. 

Automatyzacja Procesów Biznesowych – BPA

W trakcie czterech z sześciu semestrów na kierunku Automatyzacja Procesów Biznesowych – BPA, studenci będą uczestniczyć w intensywnym kursie programu Blue Prism, który poprowadzą eksperci mający długoletnie doświadczenie w zakresie automatyzacji procesów biznesowych i tworzeniu robotów. Blue Prism to program najczęściej wykorzystywany obecnie w branży Robotyzacji Procesów Automatycznych (RPA), służący do automatyzowania działań z użyciem robotów. Umiejętność posługiwania się nim jest obecnie jedną z najbardziej poszukiwanych umiejętności na rynku pracy, zarówno w Polsce, jak i na świecie.  Firmy poszukują bowiem specjalistów w takich zawodach jak: analityk RPA, developer RPA, kontroler robotów, specjalista ds. automatyzacji procesów czy ich optymalizacji. 

Idealny kandydat na studia

To osoba zainteresowana technologiami cyfrowymi i ich rolą w biznesie, która chciałaby związać swoją przyszłość zawodową w szczególności z robotami. Podczas sześciu semestrów na kierunku Automatyzacja Procesów Biznesowych – BPA, ma on możliwość nauczenia się jak dostrzegać potencjalne obszary wykorzystania robotów w realizowanych w firmach procesach, jak również nabyć umiejętności ich projektowania. Ważnym elementem jest połączenie aspektów technologicznych z wymiarem społecznym biznesu. Dlatego też studenci będą zdobywać wiedzę i kompetencje również w obszarach takich jak: praca w zespołach stechnologizowanych, współpraca człowieka z maszyną, zastosowania sztucznej inteligencji w biznesie czy etyka i prawo nowych technologii. Dzięki temu będą nie tylko biernymi obserwatorami zachodzących zmian, ale staną się ich kreatorami, zwiększając wydajność i wartość biznesu 4.0. Studia na kierunku Automatyzacja Procesów Biznesowych – BPA będą wpływać na budowanie społeczeństwa cyfrowego oraz rosnącej dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstw.

Ogromnym atutem tych studiów jest współpraca z biznesem

W przygotowanie programu studiów zaangażowały się bowiem takie firmy jak: Nordea, BSH, Digital Teammates, Digital Workforce, DXC Technology oraz Fujitsu. Będą one także bezpośrednio zaangażowane w proces kształcenia, delegując swoich ekspertów do prowadzenia części zajęć dydaktycznych oraz projektów końcowych opartych na rzeczywistych danych. Będą również wspierać studentów w procesie obowiązkowych praktyk zawodowych. Kontakt z biznesem wykorzystującym w swojej codziennej aktywności technologie cyfrowe, w tym w szczególności związanych z automatyzacją procesów biznesowych, stanie się niewątpliwie czynnikiem wyróżniającym absolwentów. W rozwój tego kierunku są także zaangażowane dwa centra naukowo-badawcze działające na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego: Centrum Badań nad Sztuczną Inteligencją i Cyberkomunikacją oraz Centrum Mikser Inteligentnych Technologii.

Zasady rekrutacji

Jakie kryteria rekrutacyjne należy spełniać, aby dostać się na kierunek Automatyzacja Procesów Biznesowych – BPA? W rekrutacji brane są po uwagę przedmioty zdawane na maturze i w zależności od kategorii przedmiotu, kandydaci otrzymują różne punktacje. Najważniejsza jest kategoria pierwsza: w tej kategorii wymaganym przedmiotem jest język angielski. Jeśli kandydat zdawał ten przedmiot na poziomie rozszerzonym, otrzymuje czterokrotną wartość punktów uzyskanych na maturze. Jeśli zdawał język angielski na poziomie podstawowym, to uzyskuje jeden i pół razy większą wartość tych punktów.

W drugiej kategorii przedmiotów zliczane są punkty za maksymalnie dwa przedmioty zdawane na maturze spośród następujących: matematyka, geografia, informatyka, język obcy nowożytny poza językiem angielskim. Jeśli kandydat zdawał któryś z powyższych przedmiotów na poziomie rozszerzonym, to otrzymuje trzykrotną wartość punktacji, na poziomie podstawowym zaś liczba zdobytych punktów na maturze pozostaje bez zmian.

Trzecia kategoria dotyczy przedmiotów niewymaganych spośród następujących: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka, biologia, chemia. Jeśli kandydat zdawał któryś z powyższych przedmiotów na maturze, to otrzymuje dodatkowe punkty: na poziomie rozszerzonym dolicza się taką punktację, jaką uzyskał na maturze, a na poziomie podstawowym połowę uzyskanej punktacji.

Studenci na kierunku Automatyzacja Procesów Biznesowych – BPA zdobędą niewątpliwie wiedzę interdyscyplinarną, łączącą świat technologii i człowieka, robota i managera lub pracownika, co ma znaczenie w zasadzie dla każdej branży i sektora rynku.  To studia, na które warto się wybrać, jeśli chcemy stać się integralną częścią zachodzącej wokół nas transformacji cyfrowej.  

 

Terminarz rekrutacyjny dostępny jest na stronie: http://zarzadzanie.uni.lodz.pl/tabid/1884/Default.aspx 

Szczegółowe informacje na temat kierunku na stronie: http://zarzadzanie.uni.lodz.pl/rekrutacjawz/RekrutacjaWZ/Istopie%C5%84/Automatyzacjaproces%C3%B3wbiznesowych/tabid/2955/language/pl-PL/Default.aspx

Fot. Ociacia/Shutterstock.com

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *