Nowe terminy rekrutacji na Uniwersytecie Gdańskim

W związku z przesunięciem terminów tegorocznych matur na Uniwersytecie Gdańskim przygotowane zostały nowe  terminy rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 oraz elektroniczny system składania dokumentów. Rekrutacja zostanie przesunięta na sierpień. Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia prof. Arnold Kłonczyński skierował do maturzystów list ze słowami wsparcia i informacjami nt. tegorocznej rekrutacji.

Nowe, sierpniowe terminy rekrutacji na Uniwersytecie Gdańskim, zostaną opublikowane na koniec maja br. po zatwierdzeniu tych terminów przez Senat UG. Wprowadzane są również zmiany, które pozwolą na elektroniczne składanie dokumentów bez konieczności odwiedzania komisji rekrutacyjnych.

Jednocześnie Uniwersytet Gdański nie zmienia zasad rekrutacji (np. przedmiotów, które brane są pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym). Obecnie, zgodnie z obowiązującą ustawą, rekrutacja na studia pierwszego stopnia (licencjackie) oraz jednolite magisterskie (np. prawo, psychologia, pedagogika) odbywa się na podstawie wyników egzaminów maturalnych.

List do maturzystów

W związku z trudną sytuacją tegorocznych maturzystów Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia prof. Arnold Kłonczyński skierował do maturzystów list ze słowami wsparcia i informacjami nt. rekrutacji:

„W bardzo trudnym dla Was czasie, wspólnie, jako społeczność akademicka Uniwersytetu Gdańskiego, kierujemy do Was słowa wsparcia i życzenia sukcesów na egzaminach maturalnych.

Chcemy Was zapewnić, że dostosujemy terminy rekrutacji na Uniwersytet Gdański do kalendarza tegorocznych matur, aby każdy z Was mógł aplikować na wymarzone kierunki studiów. (…)

Szereg wydarzeń, które były zaplanowane w marcu i kwietniu, a służyły zazwyczaj lepszemu, wzajemnemu poznaniu, zostało odwołanych. Nie mogliśmy gościć Was na naszych kampusach. Mamy jednak nadzieję, że będziemy mogli spotkać się z Wami, już studentami Uniwersytetu Gdańskiego, tuż po wakacjach”.

 

Pełna treść listu znajduje się na stronie UG: https://ug.edu.pl/news/pl/264/list-do-maturzystow-od-dr-hab-arnolda-klonczynskiego-prof-ug-prorektora-ds-studenckich-i-ksztalcenia

Co w ofercie?

Uniwersytet Gdański oferuje kształcenie na 87 kierunkach studiów w zakresie 205 specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskichSą to studia odpowiadające na potrzeby rynku, innowacyjne, uwzględniające współczesne cywilizacyjne wyzwania. Wyróżnia je interdyscyplinarność, a nowe kierunki powstają we współpracy z ekspertami i przyszłymi pracodawcami.

W nowym roku akademickim 2020/2021 zaplanowano powołanie nowych kierunków i specjalności, m.in. w języku angielskim:  Business Informatics (specjalność na kierunku Informatyka i ekonometria – studia stacjonarne II stopnia) oraz Zarządzanie i komunikacja w sztukach scenicznych (studia stacjonarne II stopnia). Zaplanowano także uruchomienie nowych form i poziomów funkcjonujących już na UG studiów, są to m.in.: Modelowanie matematyczne i analiza danych (studia stacjonarne II stopnia); Logopedia (studia niestacjonarne II stopnia); Ubezpieczenia (studia interdyscyplinarne niestacjonarne II stopnia). Nowe kierunki czekają na zatwierdzenie przez Senat UG i dopiero po ich zatwierdzeniu zostanie uruchomiona rekrutacja.

Studia we współpracy z przyszłymi pracodawcami

Uniwersytet Gdański zapewnia wysoką jakość kształcenia oraz możliwość zdobywania wiedzy pod opieką wybitnych naukowców i znakomitych dydaktyków, a studenci uczestniczą w projektach i przedsięwzięciach badawczych. Kierunki studiów na Uniwersytecie Gdańskim powstają we współpracy z ekspertami i przyszłymi pracodawcami i studenci mają możliwość odbywania praktyk w najlepszych, profilowanych instytucjach i przedsiębiorstwachŁączenie wiedzy z praktycznymi umiejętnościami poszerza możliwości absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego na rynku pracy. W ramach lektoratów językowych studenci mają do wyboru siedem języków obcych, w planach jest wprowadzenie drugiego języka obcego jako obowiązkowego. Studenci UG mogą korzystać z licznych polskich i zagranicznych programów wymiany studenckiej, takich jak MOST, ERASMUS Plus oraz w ramach bilateralnych umów pomiędzy uczelnią i zagranicznymi partnerami. Komfortowe warunki studiowania zapewniają nowoczesne uniwersyteckie kampusy w Gdańsku, Sopocie i Gdyni. Wiedzę i umiejętności studenci mogą poszerzać w działających na UG kilkudziesięciu studenckich kołach naukowych oraz rozwijać swoją aktywność w Akademickich Centrum Kultury i sekcjach sportowych AZS UG. Studenci mogą także korzystać z akademików, programów pomocowych i stypendiów.

Uczelnia dysponuje jednym z najnowocześniejszych w Polsce uniwersyteckich kampusów. W ostatnich latach, m.in. w ramach środków pozyskiwanych z Unii Europejskiej powstały nowe gmachy wydziałów, pracownie, laboratoria, wyposażone w najnowszą aparaturę. Nowoczesna infrastruktura zapewnia możliwości prowadzenia badań naukowych, współpracy z gospodarką i biznesem oraz warunki studiowania na miarę XXI wieku.

 

Uczelnię wyróżnia morski charakter badań naukowych i kierunków kształcenia. Morski autorytet uczelni to stacje badawcze o międzynarodowej renomie: Stacja Morska Instytutu Oceanografii im. Prof. Krzysztofa Skóry w Helu, Stacja Badania Wędrówek Ptaków czy Stacja Biologiczna w Sobieszewie. Morski wizerunek uczelni to także kierunki studiów, specjalności i badania naukowe związane z morzem. Uniwersytet Gdański aktywnie uczestniczy we współpracy bałtyckiej poprzez realizację międzynarodowych projektów naukowych i jest liderem Konsorcjum Narodowego Centrum Badań Bałtyckich. Jako jedyna polska uczelnia posiada nowoczesny statek naukowo-badawczy, katamaran r/v Oceanograf.

fot. FB Uniwersytet Gdański

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *