Uniwersytet Gdański – poznaj nowe kierunki!

Na nowy rok akademicki 2018/2019 na Uniwersytecie Gdańskim zostały powołane cztery nowe kierunki studiów:

  1. Ochrona zasobów przyrodniczych (studia stacjonarne I stopnia) na Wydziale Biologii
  2. Genetyka i biologia eksperymentalna (studia stacjonarne I stopnia) na Wydziale Biologii
  3. Intercultural and Business Relations in Europe (studia stacjonarne I stopnia w języku angielskim) na Wydziale Ekonomicznym, Wydziale Filologicznym oraz Wydziale Nauk Społecznych
  4. Cultural Communication (studia stacjonarne I stopnia w języku angielskim) na Wydziale Filologicznym

Ochrona zasobów przyrodniczych

Studia stacjonarne I stopnia na Wydziale Biologii, o charakterze interdyscyplinarnym, które przygotują do oceny zasobów przyrodniczych. Dostarczą wiedzy na temat prawnych, ekonomicznych i praktycznych aspektów ochrony przyrody. Program studiów uczy podstaw z zakresu florystyki, faunistyki i biocenologii. Studenci będą się uczyć metod i technik ochrony różnorodności biologicznej oraz zasad funkcjonowania programów ochrony przyrody.

Studia przygotują do pracy w firmach zajmujących się ochroną środowiska i przyrody.

 

Genetyka i biologia eksperymentalna

Studia stacjonarne I stopnia na Wydziale Biologii o charakterze interdyscyplinarnym. Łączą obszary genetyki i inżynierii genetycznej, biologii molekularnej, biochemii, biologii komórki, a także mikrobiologii medycznej i przemysłowe, a także chemii, fizyki, matematyki i bioinformatyki.

Studia kształcą w zakresie wykorzystywania i stosowania technik inżynierii genetycznej i biologii syntetycznej, a także metod biochemicznych, biologii molekularnej i biologii komórki w rozwiązywaniu problemów dotyczących chorób cywilizacyjnych, chorób zakaźnych i pozyskiwania nowych leków, biotechnologii roślin, ochrony zasobów przyrody oraz modyfikacji organizmów w celu uzyskania cech istotnych dla gospodarki i społeczeństwa.

Ukończenie kierunku umożliwi pracę w biomedycznych firmach badawczo-rozwojowych, farmaceutycznych, kosmetycznych i biotechnologicznych, w firmach zajmujących się diagnostyką genetyczną i medycyną spersonalizowaną.

 

Intercultural and Business Relations in Europe

Międzywydziałowe studia stacjonarne I stopnia (studia w języku angielskim), które przygotują do analizowania zjawisk gospodarczych i społecznych w Unii Europejskiej. Nauczysz się rozwiązywania problemów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Studia przygotują do pracy w dużych przedsiębiorstwach wytwórczych i usługowych, jak i małych i średnich podmiotach gospodarczych.

Ukończenie kierunku da przewagę na rynku pracy w stosunku do osób z typowym wykształceniem w ramach nauk ekonomicznych bądź humanistycznych, wyposażając absolwenta w kompetencje zarówno z obu obszarów wiedzy.

 

Cultural Communication

Studia stacjonarne I stopnia (studia w języku angielskim) będą uczyć analizy zjawisk z dziedziny komunikacji w kulturze oraz komunikacji i organizacji mediów i instytucji kultury. Kierunek będzie prowadzony w języku angielskim (na poziomie zaawansowanym) i w języku polskim (na poziomie podstawowym). Studia przygotują do pracy w instytucjach artystycznych i kulturalnych,  fundacjach, stowarzyszeniach oraz przy organizacji wydarzeń artystycznych i festiwali.

 

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *